Stig Høyvik ville holde appell til Coop-årsmøtet - ble nektet taletid

Les hele appellen på BAnett.

Stig Høyvik ville holde appell for årsmøtet i Coop Sør-Helgeland i ettermiddag, men fikk nei fra ordfører Geir Lien.   Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Stig Høyvik gikk i tirsdagens Brønnøysunds Avis hardt ut mot styret i Coop Sør-Helgeland og fusjonsplanene selskapet har med Coop Nordland.

Coop får skarp kritikk fra Høyvik

Stig Arve Høyvik mener fusjonen mellom Coop Sør-Helgeland og Coop Nordland er det samme som å gi vekk en halv milliard i lokale verdier. Coop Sør-Helgelands styreleder er, mildt sagt, ikke enig.


Høyvik mener blant annet at informasjonen ut til de rundt 7.000 medlemmene i Coop på Sør-Helgeland har vært for dårlig og at prosessen derfor har foregått i det skjulte. Styreleder Wenche Stuvland Knygh i Coop avviser dette, men Høyvik får støtte av både ordfører Johnny Hanssen og Brønnøy Næringsforum - som også mener Coop har informert for dårlig om fusjonen med Coop Nordland.

Ordfører mener Coop-fusjonen er et lokaldemokratisk problem

Brønnøyordføreren er kritisk til fusjonsplanene, Coops styreleder mener kritikken er tatt ut av proporsjoner.


I dag gjennomfører Coop Sør-Helgeland årsmøte på Thon hotell. Der skal de 15 årsmøterepresentantene som representerer de ansatte og medlemmene i laget gjøre et formelt vedtak på om Coop Sør-Helgeland skal fusjonere med Coop Nordland. Stig Høyvik har bedt ordfører på årsmøtet, medlemsrepresentant Geir Lien fra Brønnøy, om å få holde en appell for årsmøtedeltakerne før vedtaket skal gjøres. Høyvik hevder imidlertid overfor BAnett at han ble nektet dette av Lien. Avisen har foreløpig ikke fått Geir Lien i tale om Coop-fusjonen, til tross for flere forsøk denne uken.


Høyvik, som identifiserer seg som medeier i Coop, har skrevet følgende appell til årsmøtet:

Ordførende – årsmøte

Jeg vil takke ordførende for at jeg får anledning til å holde en appell til årsmøtet før dere skal gjøre en viktig og historisk beslutning.

Jeg er Coop-medlem og selskapet dere er tillitsvalgte i er – litt mitt. Jeg er en av cirka 7000 eiere, og er interessert i hvordan det som er litt mitt forvaltes.

I hele mitt yrkesliv har jeg jobbet med kommunikasjon; 25 år i Brønnøysunds Avis, deretter som trykkerieier og som lærer innen kommunikasjon.

Grunnsøylene i budskapsformidling beskrives med tre latinske ord: Communicare – medius og percipere

Oversatt til norsk: kommunikasjon – budskap som formidles medium – formidlingskanal – brev-radio-TV-avis-sms persepsjon – oppfattelse – har mottaker forstått budskapet

Hensikten med å sende riktig budskap, på den beste måten/medium, er for å sikre at målgruppen for budskapet virkelig oppfatter hva som sendes.

I dag kl 12.00 ble det sendt ut et viktig signal til alle i Kongeriket .

Sivilforsvaret testet sine varslingsanlegg rundt om i Norge.

Dette for å sørge for at så mange som mulig kan nås når en viktig melding skal bekjentgjøres.

Dette testes hvert eneste år får å sikre at mediumet virker.

Spørsmålet er hvordan målgruppen vil oppfatte dette den dagen det virkelig gjelder.

Det vet vi ikke, fordi det heldigvis er fred i vår del av verden.

Dessuten vil nok en trussel mot Norge være formidlet i media lenge før noen må trykke på flyalarmen.

Denne situasjonen er veldig analog med det som skjer i Coop Sør-Helgeland.

Har medlemmene på Sør-Helgeland fått varsel – og er varselet oppfattet?

Kjære årsmøte

Dere er i dag bedt om å ta en beslutning som er historisk.

Det er dere som nå skal på vegne av eierne gi styret ryggdekning for å flytte all makt til Bodø.

Det er et stort ansvar som dere nå tar på dere.

Tar dere denne beslutningen basert bare på det som styret har fortalt dere, eller er dere sikre på at det er dette eierne virkelig vil?

De siste dagers utvikling kan tyde på at informasjonsflyten til eierne om saken har vært på et absolutt minimum.

Jeg får stadig mailer og kundebrev fra Coop, men fusjonsplanen kom aldri til min adresse.

Og det må bemerkes at fusjonsplanen først ble gjort tilgjengelig etter 4. desember 2017.

Den hadde altså en sperrefrist for eierne, som da måtte be om å få den.

Og det tok 43 minutter å få ut hos administrasjonen.

Den eneste informasjonen jeg har sett kom i det omtalte julebrevet.

Min persepsjon er at informasjonsflyten har vært strategisk. – Eierne er holdt i skyggen.

Jeg ber årsmøtet utsette beslutningen inntil eierne har fått budskapet formidlet på en god måte – og at realiteten i dette er oppfattet.

Det skylder dere eierne. Dette haster ikke.

La ikke årsmøtet bli historisk fordi man ikke lyttet til eierne og gjorde et vedtak som kan angripes i ettertid.

La det heller bli historisk fordi representantene tok ansvar og ville høre eierne.

Takk for meg og lykke til med forhandlingene.