Onsdag testes flyalarmene

Sivilforsvarets tyfoner testes onsdag 10. januar klokken 12.00.  Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Nyheter

Ikke få panikk om flyalarmen går onsdag. Det er nemlig ikke svenskene som invaderer, bare en test av tyfonene til Sivilforsvaret.

Klokken 12.00 tester altså Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret tester hvert år i januar og juni de cirka 1.250 varslingsanleggene i Norge. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene, og signalet betyr at man skal søke informasjon i for eksempel radio, TV, på kriseinfo.no eller i sosiale medier.

Dette melder Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB).

Varslingsanleggene skal varsle befolkningen om akutt fare.

– I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB.