Færre fiskere i Nordland

Mens andelen fiskere som har dette som hovedyrke øker på landsbasis, har antallet fiskere i Nordland sunket kraftig på ett år.

Antall fiskere i Nordland synker, mens tallene på Sør-Helgeland er forholdsvis stabile.  Foto: Hildegunn Nielsen

Nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet sendte fredag ut en pressemelding der de slo fast at det for andre år på rad er en økning i antall fiskere i Norge. Antall fiskere som har fiske som hovedyrke har økt fra 9426 i 2016 til 9493 i 2017. Også antallet kvinner som har fiske som hovedyrke, har økt og var i fjor 310 fiskere. Dette mener fiskeriministeren er svært gode nyheter.

Synkende tall i Nordland

For Nordlands del er imidlertid trenden den motsatte. Fra 2016 til 2017 har antallet fiskere som har dette som hovednæring og dem som har dette som binæring, blitt redusert med 116 fiskere. På ett år har antallet sunket fra 2763 fiskere i 2016 til 2647. Størst er nedgangen på 94 fiskere som har dette som hovednæring.

For Troms og Finnmark er økningen på ett år beskjedne 1 fisker per fylke.

Stabilt på Sør-Helgeland

For Sør-Helgelands del har antallet fiskere som har dette som hovedyrke, vært ganske stabil de seinere årene. Fiskeridepartementet presenterer ikke ferske tall fra 2017, men kun frem til 2016.

I Bindal var det i 2011 registrert 7 fiskere som hadde dette som hovednæring, i 2016 var antallet 4.

I Brønnøy var det 42 fiskere som hadde dette som hovednæring i 2011. I 2016 var antallet redusert til 35.

I Sømna har antall fiskere som har dette som hovednæring økt fra 9 i 2011 til 14 i 2016.

For Vegas del har tallet blitt redusert fra 25 i 2011 til 20 i 2016.

I 2011 var det 10 fiskere som hadde dette som hovednæring i Vevelstad, mens det i 2016 var nede i 6 fiskere.