Helse Nord-direktøren fastholder at Bodø må få PCI

Står på sitt i striden mellom Tromsø og Bodø.

- Jeg er tilfreds med at det er foreslått risikoreduserende tiltak som understøtter min innstilling, sier Lars Vorland.  Foto: Helse Nord

Nyheter

- Jeg står fast på min innstilling om at det bør etableres et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland.

Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.

Møte neste uke

Han har sendt sin sak til styret i Helse Nord RHF. Styret skal i møte 13. desember ta stilling til om det skal opprettes enda et tilbud om PCI-behandling ved hjerteinfarkt i tillegg til PCI-senteret i Tromsø.

Det er tredje gang styret har denne saken til beslutning. Én gang har saken blitt trukket fra møtet, og nå sist i styremøtet 25. oktober ba styret om mer informasjon. Styret ba blant annet om en risikovurdering. Risikovurderingen var klar 30. november og anbefaler at det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.

Risikoanalyse gjennomført

– Risikoanalysen styret har bedt om er gjennomført. Jeg er tilfreds med at det er foreslått risikoreduserende tiltak som understøtter min innstilling. Jeg ber styret i Helse Nord RHF om å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, til beste for våre pasienter, sier Vorland.


Helse Nord-styret utsatte omstridt PCI-sak

Ber om mer infomasjon før de etablerer avdeling i Bodø.

 

Behandling av omstridt hjertetilbud blir utsatt

Helse Nord skulle behandle PCI-tilbud i Bodø denne uken. Dengang ei.

 

Fylkesrådslederen provosert av Mads Gilbert

Mener legemiljøet i Tromsø ødelegger for etablering av PCI-senter i Bodø.

 

Helse Nord-direktør går inn for PCI i Bodø

Forslaget behandles i styret neste uke.

 

Holder åpent døgnet rundt for hjertesyke

– Blir vi spurt sier vi alltid ja, og det vil vi fortsette med, sier Klinikksjef ved St. Olavs Hospital Rune Wiseth.St. Olavs kan ikke ta alle hjertsyke nordlendinger

Sykehuset har nesten ikke kapasitet til å ta imot pasienter med hjerteproblemer. Pasientene må fly til Tromsø.

 

Regner med at ny helikoptertype er «et arbeidsuhell fra regjeringen»

Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet stiller spørsmål til helseministeren.