Boreal bygger plug in-hybrid

Boreal og Oma Baatbyggeri har undertegnet en avtale om bygging av ny elektrisk ferge.

Den elektriske bilferjen skal gå på sambandet Kinsarvik - Utne i Hordaland. Den har også dieselmotor som reserveløsning.  Foto: Oma Baatbyggeri as

Nyheter

Det franskeide transportkonsernet og Hordaland fylkeskommune ved Skyss signerte 26. april i år kontrakt om drift av tre fergesamband i Hordaland. Den nye fergen som nå er kontrahert, skal trafikkere sambandet Kinsarvik–Utne.

– Dette blir en kortreist ferge, som både bygges og settes i drift i Hordaland, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Har også diesel

Den elektriske fergen er utstyrt med batteripakker som kan lades fra strømnettet og har i tillegg dieselmotor som reserveløsning (plug-in hybrid elektrisk). Fergen skal oppfylle strenge miljøkrav, noe som innebærer omfattende reduksjon i CO2-utslipp og energibruk.

– Vi tar i bruk ny teknologi, som både vil gi besparelser for miljøet og økt kvalitet for de reisende. Sambandene skal driftes elektrisk med strøm fra land. Det gir en vesentlig miljøforbedring, hele 92 prosent reduksjon av CO2-utslipp, og 74 prosent reduksjon av det totale energiforbruket, sier Førsvoll.

Nytt område

Driftskontrakten med Hordaland fylkeskommune v/Skyss omfatter sambandene Kvanndal–Utne, Kinsarvik–Utne og Skånevik–Matre–Utåker, og har en varighet på 9 år med ett års opsjon.

– Vi ser fram til å få bidra til fornyelse og modernisering av fergedriften i Hordaland. Hordaland fylkeskommune og Skyss framstår som innovative med et sterkt miljøfokus, og kontrakten passer svært godt med Boreals mål om å være ledende på miljøvennlig fergedrift, sier Førsvoll.

 

Torghatten har bestilt to nye hybridferjer

Kjøper nybygg for 600 millioner.TTS først i verden med plug in-hybridferje

Nyferja på Tjøtta-Forvik-sambandet skal gå på biodiesel og strøm.