November-ledigheten i Nordland er den laveste siden 1990-tallet

I november 2017 var det 2.240 helt ledige i Nordland, tilsvarende en arbeidsledighet på 1,9 prosent.
Nyheter

Dette er 654 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, ifølge tallene fra Nav, som bemerker at dette er den laveste ledigheten i Nordland siden nittitallet. I Norge sett under ett er ledigheten merkbart lavere enn i samme periode i fjor.

Færre langtidsledige

- Ledigheten i Nordland er i november 2017 mye lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-210) og menn (-444). Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-123), og denne nedgangen viser at det fremdeles er gode jobbmuligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.

Det er 158 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 13.941 personer fra november i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 64.216 helt ledige, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Flest ledige menn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (363), bygg/anlegg (234) samt reiseliv og transport (228).

Størst prosentvis ledighetsnedgang fra november i fjor finner vi innenfor «meglere og konsulenter», der det nå er 30 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 48 prosent.

I november er det totalt 835 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,4. Dette er 210 færre personer enn i fjor. I november er det totalt 1 405 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,1. Det er en nedgang på 444 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 med 2,7 prosent og 20-24 år med ledighet på 2,5 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 2,5 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,2 prosent.


November 2017
Nordland
AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring   fra i fjor    AntallEndring   fra i fjor Prosent
I alt22401,8-654-23
Bodø4011,4-92-19
Narvik1982,1-36-15
Bindal111,600
Sømna121,2-7-37
Brønnøy741,8-60-45
Vega61,0-5-45
Vevelstad1,200