Digitalt fremskritt for domstolen

Fredag gikk startskuddet for domstolens aktørportal i Brønnøy tingrett. Dette er starten på en ny digital hverdag.

Brønnøy tingrett hadde avspark for aktørportalen fredag. Begivenheten ble feiret med kake. Fra v: Kristin Jægersen, Bente Åsheim, sorenskriver Rolf Selfors holder kaka foran Merete Iversen, Mats Berg, Albert Holand, Geir Løbersli og Tore Walle-Jensen  Foto: Hildegunn Nielsen

Nyheter

De tre tingrettene Alstahaug, Brønnøy og Rana tingrett har lyktes med å komme med på prosjektet digitale domstoler. Innfasing av aktørportalen er første steg i dette prosjektet. Denne portalen skal etablere en kanal for digital kommunikasjon med domstolene og det verktøyet advokatkontorene skal bruke for fremtidige stevninger, tilsvar med mer i sivile saker. I tillegg åpner aktørportalen for digital innsending av salærkrav.