Prøver på nytt med stiftelsesmøte for Rødt i Brønnøy og Sømna

Ønsker etablering av lokallag.

Ingeborg Steinholt er nestleder i fylkeslaget for partiet Rødt. Hun skal holde en innledning under stiftelsesmøtet for Rødt Brønnøy og Rødt Sømna. 

Nyheter

På kvelden torsdag 23. november holdes det stiftelsesmøte i Sannas Hage i Sørbyen. Målet med dette møtet er å stifte lokallag av Rødt i Brønnøy og i Sømna.

Under møtet vil generalsekretær Benedikte Pryneid Hansen innledeom Rødts politikk og organisasjon. Videre vil Ingeborg Steinholt som er nestleder i fylkeslaget og representant til fylkestinget, orientere om Rødt Nordlands politikk og organisasjon.

Det er også lagt opp til en diskusjon om blant annet samarbeid i egen region før det skal utarbeides vedtekter og velges et styre.



Nå vil Rødt starte lokallag i Brønnøy

«Dagen før dagen» hadde Rødt møte i Sørbyen.



Vega Rødt har sett dagens lys

Fem tidligere SV-politikere har gått over til Rødt.