Fylkesmannen ber Brønnøy om Træxit-uttalelse

Per Ståle Hauan og Reidun Sletten i Trælnes Krets Vel tok i februar initiativ til at bygda skulle skifte kommunetilhørighet.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Trælnes Krets Vel har søkt om at bygda kan overføres fra Brønnøy til Sømna. Denne uken fikk Brønnøy kommune brev fra Fylkesmannen i Nordland i sakens anledning.

Fylkesmannen skriver at Kommmunal- og moderniseringsdepartementet har bedt om mer informasjon om grensesaken Brønnøy - Sømna før videre prosess avgjøres.

"På bakgrunn av departementets ønske om mer informasjon bes kommunen opplyse om antall innbyggere som blir omfattet en eventuell grensejustering. Det bes videre opplyst om arealets størrelse om om kommunale bygg/installasjoner i det aktuelle området. Det er også av interesse om kommunen kan si noe om hvilke økonomiske konsekvenser en justering vil få.", skriver kommunal- og beredskapsdirektør Egil Johansen og underdirektør Tor Sande hos fylkesmannen i brevet til Brønnøy kommnune.

De ber også om at saken forlegges kommunestyret til uttalelse.


 

Lokalsamfunnet slår ring om Berg skole

Folkemøte om skolestrukturen i Sømna.

 

Træxit:

Avstemning: Hører Trælnes hjemme i Brønnøy eller Sømna?

Trælnes vel ønsker å få bygda inn i Sømna. Stem inne i saken!