Nesjan gjenvalgt på landsmøtet

Per-Anton Nesjan fikk fornyet tillit som ordfører under landsmøtet til Norsk Bonde- og småbrukarlag.

Per-Anton Nesjan fra Vega fikk forrige helg fornyet tillit som ordfører i Norsk Bonde- og småbrukarlag.  Foto: Jøran Horn

F.v. Fylkesleder Astrid Tove Olsen fra Kjerringøy, Lars Morten Rødaas, Fauske-Sørfold BS, Lena Mariell Storbakk, ungdomsutsending fra Nordland fra Hadsel, Brynjar Dalen, utsending fra Hattfjelldal BS, Helene Lindrupsen, utsending fra Vega BS og ordfører Per-Anton Nesjan.  Foto: Privat

Nyheter

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag forrige helg har gjenvalgt Merete Furuberg som leder for en ny periode. Furuberg ble første gang valgt til leder i 2010. Per-Anton Nesjan fra Vega ble gjenvalgt som ordfører. Han ble utfordret av valgkomiteen i valget av ordfører og vant avstemmingen med 91 stemmer. Motkandidaten Ole Tvete Muriteigen fikk 34 stemmer.

- Det er stort å få tillit i landsmøtet på nytt, sier Per-Anton Nesjan.

Marielle Vink de Roos fra Nordland var ikke på valg i år, men er eneste representant fra Nordland i styret for Norsk Bonde- og småbrukarlag.

På landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag fokuserte leder Merete Furuberg på politikkutvikling og behovet for en ny politikk.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal gå foran i å finne de gode løsningene for at jordbruket i Norge skal komme ut av den situasjonen vi er i i dag. Dagens førende jordbrukspolitikk bringer oss i feil retning: Vi får færre bønder og mindre matjord i drift. Import av mat og fôrråvarer øker. Norge gror igjen. Det er behov for å skape en ny og bedre jordbrukspolitikk, sa Furuberg på talerstolen ifølge lagets egne hjemmesider.