Fiskarlaget i strupen på fiskeriministeren

Nordland Fylkes Fiskarlag angriper fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) møter hard kritikk fra Nordland Fylkes Fiskarlag.  Foto: Matti Riesto

Nyheter

– Fiskeriminister Per Sandberg har ved å gi en fiskeindustribedrift lov til å ha majoritetseierskap i et fiskefartøy gjort et grovt anslag mot Deltakerloven, sier styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen i en pressemelding.

Uttalelsen kommer etter at en fiskeindustribedrift på Myre i Øksnes har fått anledning til å eie et fiskefartøy.

Ifølge Fiskarlaget gir deltakerloven hjemmel til å gi dispensasjon fra loven når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det.

–  Etter mitt syn foreligger det slett ikke slike hensyn i dette tilfellet, sier Fredriksen i pressemeldingen.

Han mener at dersom en kan påberope seg slike hensyn på Myre, så kan faktisk hele fiskeindustrien berope seg det samme. Det skal dermed bli vanskelig å avslå tilsvarende søknader fra andre bedrifter, i hans øyne, fordi Myre og Stø gjennom store deler av året er attraktive steder for fiskeflåten å lande fisk.

– At en industribedrift lokalisert på slike steder ikke får tak i nok råstoff synes rart, men det beror nok på helt andre forhold, mener Fredriksen.


Debatt: Villaksen er trafikkonstabelen

Det nye trafikklyssystemet vekker reaksjoner. Villaksfiskerne ser rødt og mener jeg er for snill. Oppdretterne synes at jeg er altfor streng og ville gjerne sett mer grønt, skriver fiskeriminister Per Sandberg (Frp).Villaksalliansen reagerer på oppdretts-signalene

– Uakseptabel oppdrettsvekst, mener Norske lakseelver.

Ny forskrift avgjør hvor man skal leve med PD

Den nye forskriften skal samtidig gjøre det «billigere» å håndtere smitten, og setter en vaksinegrense i Sømna.Fiskeriministeren vil stoppe nedslakting

Gir Mattilsynet fullmakt til å bruke andre virkemidler mot PD i Nordland og Trøndelag.Kystkommuner kan tjene stort på laksekonsesjoner

Helgelandskysten er miljøvurdert som et trygt produksjonsområde for laks og ørret.