Brønnøy Høyre vil ha kommunen på banen i næringsarbeid

"Den siste tiden har vi registrert flere konkurser", skriver Synnøve Egeness Lilleli.

I slutten av juni fikk Knut Horn blomster og ble takket av etter mange år som næringssjef i Brønnøy kommune.   Foto: Bente Milde

Nyheter

Brønnøy Høyres gruppeleder Synnøve Egeness Lilleli har sendt ordfører Johnny Hanssen en interpellasjon om næringsarbeidet i Brønnøy.

- Vi håper denne blir tatt med i kommunestyret i desember, sier hun til Brønnøysunds Avis.

Ordfører Johnny Hanssen bekrefter overfor BAnett at interpellasjonen legges fram i desembermøtet.

Uten næringssjef

I interpellasjonen skriver hun at det nå snart er gått et halvt år siden kommunens næringssjef fratrådte sin stilling på grunn av oppnådd pensjonsalder. Etter dette har stillingen ikke vært bemannet.

"Hvordan ivaretas næringssjefens oppgaver i Brønnøy etter at han fratrådte, og hvordan tenkes kommunens næringsarbeid ivaretatt i framtiden?" spør Lilleli.

"Næringsetablering, næringsutvikling og rammebetingelser for næringslivet er avgjørende for at Brønnøysamfunnet fortsatt skal ha en positiv utvikling med befolkningsvekst og økt aktivitet. Dette påvirker også kommuneøkonomien og mulighetene for å gi innbyggerne et fullverdig tjenestetilbud uten at belastningen i form av eiendomsskatt og avgifter blir for stor."

- Brønnøy nedprioriteres

Lilleli påpeker at det den senere tid har vært flere konkurser i lokalt arbeisdsliv, og hun skriver også at det periodevis har vært nedgang i folketallet.

"Samtidig registrerer vi også at Nordland Fylkeskommune nedprioriterer kommunen og regionen gjennom forslag om nedlegging av skoleklasser som er viktig for rekruttering av arbeidsplasser lokalt, at etablerte samferdselsløsninger foreslås nedlagt og at nye samferdselsprosjekt med stor betydning for vekst og utvikling i regionen ikke blir prioritet. Dette forsterkes av at flytilbudet til og fra Brønnøysund er blitt betydelig dårligere med den negative effekt dette har for næringslivet."

"Denne utviklingen gjør kommunens næringsarbeid ekstra viktig, og Brønnøy Høyre er derfor bekymret over at kommunens engasjement på området ikke er tilfredsstillende, og at dette bidrar til å forverre utviklingen. Vi ønsker derfor en orientering om status for næringsarbeidet i dag, og en politisk drøfting av næringsarbeidet i kommunen framover.", skriver Lilleli.Vikrem Eiendom er konkurs

I forrige uke meldte eiendomsselskapet oppud.

 

Prinfo Rønnes er konkurs

Mosjøen-bedriften viser til strukturendringer.

 

Multi-Byggs konkurs svir lokalt

Elektriker'n og Rørmark VVS har begjært oppbud

20 ansatte mister jobben. Syv bedrifter på Sør-Helgeland kan tape opp imot 2,4 millioner til sammen.