Flypassasjeravgiften økes med én krone

Regjeringen foreslår å øke avgiften i 2018-budsjettet.

Det blir ikke en kraftig økning i avgiften for flypassasjerer, men justeringen opp med én krone vil neppe skape ubesudlet glede i Widerøes konsernkontorer.  Foto: Charles Utvik

Nyheter

Flypassasjeravgiften, på folkemunne ofte omtalt som flyseteavgiften, foreslår økt i årets statsbudsjett.

Regjeringen ønsker å prisjustere avgiften fra 82 kroner per passasjer til 83 kroner.

Dette er en beskjeden økning, men går mot de ønskene som er signalisert fra flyselskapene, blant annet Widerøe.