Nordland vil innføre læreplass-garanti

Under Nordland fylkestings samling i Svolvær denne uken, gikk en enstemmig utdanningskomité inn for ordningen.

Ap-politikerne Simon Johnsen, Hild-Marit Olsen og Tom Vidar Karlsen går inn for at Nordland blir første fylke som innfører læreplass-garanti.  Foto: Thor-Wiggo Skille / NFK

Nyheter

Hvert år står flere hundre ungdommer i Nordland uten læreplass når november avrunder formidlingsåret for lærlinger, skriver Nordland fylkeskommune i sin pressemelding.

Pilotfylke

Det er av de viktigste årsakene til at elevene i videregående opplæring ikke fullfører utdanningsløpet sitt.

- En læreplassgaranti er svært viktig. Vi er nødt til å sette inn alle de virkemidler som er mulig. Jeg er spesielt fornøyd med at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF, FrP og Høyre sammen fikk til dette banebrytende tiltaket, sier komiteleder Tom Vidar Karlsen (Ap).

Tanken om en læreplassgaranti er ny i Norge, men ordningen finnes allerede i Østerrike og Nederland.  

- Vi mener at Nordland bør bli et nasjonalt pilotfylke i Norge. Forslaget om læreplassgaranti ble enstemmig vedtatt i komiteen, sier medlem i utdanningskomiteen Simon Johnsen (Ap).

180 står uten

- Vi formidlet rekordmange læreplasser i 2017. Men fortsatt står 180 personer uten. Vi har svært dyktige, framtidige fagarbeidere klar for å komme ut i lære. Det gjelder de fleste bransjene. Vår ambisjon er at alle som er kvalifisert, skal få læreplass, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

Ber om NHO-møte

Hild-Marit Olsen har i et brev bedt om møte med styrelder Arve Ulriksen i NHO Nordland. Brevet avsluttes slik:

« I arbeidet med en læreplassgaranti er det avgjørende at fylkeskommune kan ha et aktivt samspill med stat, kommune og næringsliv. En læreplassgaranti er et viktig tiltak i arbeidet mot frafall og i jobben for å få flere fagarbeidere i Nordland. Det er derfor jeg med bekymring registrerer at direktøren i NHO Nordland er skeptisk til å støtte en slik læreplassgaranti. På den bakgrunn ber jeg om et møte for å diskutere hvordan styret i NHO kan bidra i arbeidet med å realisere en læreplassgaranti i Nordland.»