Bonde på Fauske fikk bare 67 øre for én sau

Lam gir etter sigende god fortjeneste, men slakteprisen på sau er på et historisk lavt nivå denne høsten. Illustrasjonsfoto: Hildegunn Nielsen 

Liker du sauekjøtt?
Du må velge et alternativ
Nyheter

Det er Avisa Nordland som melder om bonden Roy Jønsberg fra Setså på Fauske.

Ifølge avisen leverte Jønsberg 99 sauer til slakt hos Norturas slakteri i Målselv.

Den beste prisen Jønsberg fikk for én sau var 1 krone og 25 øre per kilo, men for den ene sauen han bare fikk 67 øre for, var kilosprisen altså fem øre, ifølge avisen, som melder at han ikke orker å drive med sau lenger.

– Jeg har tatt sluttpakke. Trolig skal jeg fortsette med dyr på gården på Setså i Fauske, men det blir ikke med sau, forsikrer bonden overfor AN.

Ifølge regionsjef Svein Inge Jakobsen i Nortura, er årsaken til den lave prisen at sau ikke selger.

– For tiden ligger prisløypa på sau lavt, fordi sau selger ikke. Derimot er lam godt betalt, forteller regionsjefen til AN.

Avisen skriver at prisen på sau er historisk lav denne høsten.