Registrene utsetter tildeling av leiekontrakt

Trenger mer tid til tekniske og juridiske detaljer.

Brønnøysundregistrene trenger mer tid til å forhandle om tekniske og juridiske detaljer, sier kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo. 

Nyheter

Kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo melder tirsdag morgen at Brønøysundregistrene utsetter tildelingen av leiekontrakten fra tidlig i november til tidlig desember.

- Brønnøysundregistrene har de siste ukene vært i mange møter med våre to tilbydere av nybygg. Dette for å sikre best mulig grunnlag for å gi en anbefaling til Nærings- og Fiskeridepartementet om valg av tilbyder. Tiden er brukt til forhandlingsmøter, skriver hun.

- Vi har fått stilt avklarende spørsmål og sjekket ut at mottatte tilbud er i henhold til kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlaget. Dette arbeidet er krevende. Vi ser at både vi og tilbyderne har behov for mer tid til å forhandle om alle de tekniske og juridiske detaljene, slik at tilbyderne har tilstrekkelig grunnlag til å utforme reviderte tilbud. Tildeling skjer derfor ikke tidlig i november som opprinnelig planlagt, men 2. desember. Signering av kontrakt vil i ny tidsplan skje i midten av desember.

- Har Clemens Eiendom/Ferd tatt rettslige skritt etter å ha falt ut av konkurransen?

- Nei, Clemens har ikke tatt kontakt med oss når det gjelder rettslig skritt, svarer Mette Siri Brønmo.Slakteritomta er ute av registerbygg-dansen

Clemens Eiendom og Ferd Eiendom ble avvist av registrene. Se hvordan slakteritomta kunne blitt.

 

Registrene forhandler om nybygg

Ordføreren: - Tre flotte bygg, på tre ulike lokaliteter

Men ytterst få har fått sett de tre alternativene som nå kiver om å bli det nye brønnøysundregisterbygget.

 

Registrene har fått tre tilbud på nybygg

Thon Hotellbygg As, Søren Nielsen AS og Clemens Eiendom har alle tre levert inn tilbud om å bygge nytt registerbygg. Hvem som får bygge, og hvor, blir ikke offentlig før om tre måneder.