Sp kjemper videre for Bindals selvstendighet

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum deltok i 1. maitoget i Bindal i år.  Foto: Morten Ludvigsen

Nyheter

Mandag ettermiddag starter den politiske hverdagen igjen, når det 162. stortinget åpnes av Hans Majestet Kong Harald.

Fire forslag

Senterpartiet har varslet at partiet vil fremme fire forslag knyttet til omgjøring av kommunereformen.

Partiet håper det ene av forslagene kan bidra til oppløsing av tvangsvedtak når de berørte kommunene selv ønsker det, men tar ikke til orde for en generell regel om reversering, skriver Dagbladet.

Bindal var som kjent en av kommunene som ble vedtatt tvangssammenslått da kommune og regionreformen ble behandlet i Stortinget i sommer med stemmene fra Høyre, Frp og Venstre. Kristelig Folkeparti var en del av forliket, men gikk imot tvangssamenslåingene.

KrF avgjør

Etter valget er Stortingets sammensetning endret, slik at det i realiteten ikke lenger er flertall for bruk av tvang.

Sp foreslår nå at alle tvangssammenslåtte kommuner skal kunne søke om oppløsning, og at regjeringen skal legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget.

Høyre, Frp og Venstre utgjør ikke lenger en flertallskonstallasjon. Så kommer en slik sak til behandling i Stortinget, vil KrF bli tungen på vektskålen, dersom partiet står ved sitt standpunkt.

– Vi har en grunnleggende åpen tilnærming hvor vi respekterer lokaldemokratiet. Det er helt i samsvar med det jeg oppfatter at KrF signaliserte både før sommeren og i valgkampen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.