Store endringer på den nye Nordlandsbenken

Sju av ni representanter på Stortinget fra Nordland er nye.
Nyheter

Valgresultatet har gitt store endringer på Nordlandsbenken, og en jevnere fordeling mellom partiene. Bare Margunn Ebbesen (H) fra Brønnøy og Eirik Sivertsen (Ap) fra Bodø fortsetter på Stortinget fra Nordland.

Her er den nye Nordlandsbenken:

Åsunn Lyngedal 49 år, Arbeiderpartiet 

Jonny Finstad 51 år, Høyre 

Eirik Sivertsen 46 år, Arbeiderpartiet 

Wilfred Nordlund 29 år, Senterpartiet 

Siv Mossleth 50 år, Senterpartiet 

Kjell-Børge Freiberg 46 år, Fremskrittspartiet 

Margunn Ebbesen 55 år, Høyre 

Mona Fagerås 45 år, Sosialistisk Venstreparti 

Hanne Dyveke Søttar 52 år, Fremskrittspartiet