Rapport etter dødsulykke der fisker omkom er klar

Statens Havarikommisjon har gjort grundige undersøkelser etter ulykken ved Hamnøya i 2014.

Statens Havarikommisjon for transport tror det var drag i garnhaleren i kombinasjon med vind og sjø som er mest sannsynlig årsak til at sjarken kantret og at en person omkom utenfor Hamnøya i februar 2014.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Det var 67 år gamle Knut Pettersen fra Ylvingen som omkom da sjarken hans "Knut Gynther" kantret ved Hamnøya 22. februar 2014. Statens Havarikommisjon for transport (SHT) har i dag offentliggjort en rapport om sjøulykken.

Det var om kvelden den 23. februar i 2014 SHT fikk melding fra Hovedredningssentralen om at en person var funnet omkommet i sjøen utenfor Brønnøysund. Sjarken til den omkomne ble funnet kantret kort tid seinere og det ble besluttet å iverksette en sikkerhetsundersøkelse av ulykken.

Ifølge rapporten hadde sjarken kantret mot styrbord da den ble funnet. Garnet lå over garnhaleren, noe som bekreftet at han hadde startet dragningen. Garnet som fremdeles var i sjøen satt fast i bunnen. På grunn av det uklare bildet av hendelsesforløpet er vurderinger av årsak til kantringen derfor basert på studier av forskjellige forholds innvirkning på stabilitetsreserven fartøyet hadde ved forliset. Det ble utført krengeprøve på fartøyet, og stabilitetsberegninger for flere ulike kondisjoner ble utarbeidet. Til tross for at forlistilstanden ikke tilfredsstilte forskriftsmessige minstekrav til stabilitet, viste GZ-kurven at stabiliteten i utgangspunktet kun var marginalt svekket ved mindre krengevinkler. Ved større krengevinkler var det imidlertid betydelige mangler i forhold til kravene.

"Det er derfor sannsynlig at fartøyet ikke ville ha kantret uten påvirkning av en relativt betydelig kraft eller en kombinasjon av flere krefter/forhold. Drag i garnhaleren i kombinasjon med fartøysbevegelser som følge av vind og sjø er etter SHTs mening den mest sannsynlige belastningen som ville ført til kantring."

Havarikommisjonen fremmer ingen nye sikkerhetstilrådninger i forbindelse med denne ulykken.