- Jeg har forberedt meg i tre år for å bli sjef for HV-14, endelig er jeg det

Torsdag var det sjefsskifte i Heimevernsdistrikt 14.

Oberstløytnant Bengt Henriksen kommer fra stillingen som liaison for sjef Heimevernet ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).  Foto: Heimevernet

HV 14
  • Territorialt ansvar: Nordland fylke fra Nord-Trøndelag til Tysfjord, minus Lofoten og Vesterålen.
  • Stab på Drevjamoen.
  • 15 HV-områder.
  • 1 luftheimevernsområde.
  • Innsatsstyrke Heron.
  • 31 fast ansatte.
  • Totalt 3.000 soldater i beredskap.
Nyheter

-Jeg har forberedt meg i 3 år for å bli sjef for HV-14, endelig er jeg det, sa påtroppende distriktssjef oberstløytnant Bengt Henriksen da han torsdag ble satt inn som sjef for Heimevernsdistrikt 14.

Ut av skogen

Sjef Heimevernet (HV), Tor Rune Raabye, gjennomførte kommandooverføringen og skifte av sjef i Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 i Bodin Leir i Bodø. Oberstløytnant Ove Ranum slutter etter fem års tjeneste som distriktssjef ved Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, og går over i ny stilling ved som liaison ved Direktoratet for sivil beredskap.

Oberstløytnant Bengt Henriksen, som kommer fra stillingen som liaison for sjef Heimevernet ved FOH, var klar på at HV 14 skal være en gripbar og relevant ressurs for det sivilmilitære sammarbeidet.

- Vi skal ut av skogen og inn til byene, det er der folket er, det er der vi kan hjelpe best om det trenges. Vi skal være godt forberedte på det vi vet kan møte oss, men samtidig må vi være forberedt på uventede, avsluttet Henriksen

Håndplukket

– Det er det sivilmilitære samarbeidet som den nye distriktssjefen kan fokusere mest på, sier generalmajor Tor Rune Raabye, sjef Heimevernet (HV).

I talen understreket han at den nye distriktssjefen var håndplukket av han selv samt at om Henriksen skulle trenge det så ville han ha generalen i ryggen som støtte i tiden som kommer.