Leka-ordføreren kaller regjeringen «overgripere»

– Det er sånt uvettig maktmisbruk fra myndighetene som starter borgerkrigene i verden, raser ordføreren.

Senterpartikollegene Trygve Slagsvold Vedum og ordfører Per-Helge Johansen fra Leka diskuterer tvangsvedtaket under 1.-mai-toget i Bindal i år.   Foto: Morten Ludvigsen

Nyheter

I et engasjert innlegg på kommunens egne nettsider går Leka-ordfører Per-Helge Johansen (Sp) til frontalangrep på fylkesmann Inge Ryan i Nord-Trøndelag, regjeringen og støttepartiet Venstre.

BAnett siterer hele innlegget under:

«Felles kommunestyre 3- uker før valget i LekaFor oss er det:  Leve Leka - den lokale sjølråderetten og det lokale folkestyret. Det får ingen ta ifra oss.

Likevel skal det  avholdes felles kommunestyremøte på Leka 21.08.17. Leka-Bindal- Nærøy- Vikna. Folket spør om hvorfor bruke masse tid og energi på dette møtet 3 uker før valget når vi er så stert imot tvangssammenslåing - og nedleggelse.

Svar:

Dette er møtet vi tvinges til av regjeringen- pisket fram av fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Det er en utrolig og uvirkelig opplevelse. Dette ville jeg svart at var en ond drøm og løgn hvis noen hadde sagt det til meg etter å ha møtt fylkesmannen første gang som ordfører i Leka i 2012. Da sa han at han var nordvendt og at de små kommunene fikk ekstra  oppmerksomhet. Det var som i skriften- la de små komme til meg å hindre dem ikke.  Nå skal samme person Inge Ryan lede 4 kommuner og 89 representanter inn i en sammenslåing ved tvang. Det blir å folede oss- det blir som å stoppe utvikling for å starte avvikling. Vi forstår at dette er bestilling  fra en regjering med knapt flertall, men vi vet også at det er 3 uker til valget og at det er stor sannsynlighet for at vi får ny regjering og nye muligheter for reversering av tvangsvedtaket.

Toppmøte skal være i Herlaugshallen i Leka- blir vel eneste gangen at det taktisk legges hit.

Dette er mere dumskap og topp idioti enn et toppmøte for å skape en god region. Det er vanskelig nok med sammenslåing når det er frivillig! Hvordan vil det bli når det er ved tvang?  Vi ser allerede tegn i tida. Bankene er forsiktige med utlån til bolig - det blir dårligere naboskap i regionen- en mister tilliten og lagånden forsvinner. Det er sånt uvettig maktmisbruk fra myndighetene som starter borgerkrigene i verden.

Demokratiet forvitrer. I en storkommune blir det lange avstander. Hvem vil bruke så mye tid på reising til møter- ofte blir reisetida lenger(4 timer) enn selve møtet på 2-3 timer.

Vi gir aldri opp for overgriperne i denne blå-blå regjeringen - Venstre, Høyre og Frp .

Til tross for all usikkerheten. Når vi lyser ut stillinger så er det mange og godt kvalifiserte søkere. Ungdom vil flytte hit og det er spørsmål om jobb og bolig som er flaskehalsen. Alle vet at Leka aldri vil gi opp sin selvstendighet- vi utvikler oss til å bli en liten, men velfungerende kommune- bandt Norges beste, med god helse- og eldre omsorg- egen legeordning 24 timer i døgnet, skole , basseng og ny barnehage bygges i år. Vi lykkes med bosetting av flyktninger 12 ble nye landsmenn i 2017 og 7 nye Leka-væringer i år. Vi sørger for bolig som de leier - trygghet og forsøker å legge til rette for en framtid her- eller videre i Norges land- et eller annet sted.

Fremdeles  plan A. Være egen kommune - alt annet er feil- derfor må vi vinne valget og med en ny regjering er vi lovet å få et nytt stortingsvedtak som reverserer dagens situasjon  slik at vi forblir egen kommune og kan jobbe for utvikling videre etter 2020.

Ut fra samfunnsøkonomiske og andre hensyn burde vi derfor ha en god begrunnelse for å nekte deltagelse i møtet inntil det mot all formodning (ref. meningsmålinger) fortsatt er aktuell politikk etter valget. Leka har vært en ledestjerne i denne kampen så langt, og en protest vil jeg  antyde kommer. Det vil bare være positivt i valgkampen og spore andre til fortsatt motstand.

Jeg vil rett å slett anmode innbyggerne i Leka om å aksjonere på en eller annen måte denne dagen. Når myndighetene farer så respektløst frem så skaper det politikerforakt og det viser tydelig at stortinget ikke er sitt ansvar bevist- nivået er for lavt og det trengs rekruttering nye folk som kan gi oss tilbake et storting å være stolt av - som folket vil respektere.

Vi tror ikke de personer på stortinget som stemte for tvangsvedtaket 8 juni har tenkt over konsekvensene vedtaket kan få- hvis det skulle gjennomføres.

Leka kan vise muskler, men saklig at vi er uten fastlandsforbindelse- ferga er veien og når den stopper så lammes hele samfunnet. Kommunal kriseledelse og  beredskap  med egen   brannstasjon, ambulanse, lege, lensmann er avgjørende viktig for sikkerhet , liv og helse.  Vi har også sikra viktige funksjoner med nødstrøm.

ALDRI FØR HAR SAMHOLDET FOR LEKA OPPLEVDES STERKERE!!. Nå har vi en sjanse til å si fra før 11 september. 

Menneskene i disse 4 kommunene skal leve i lag samme hva som skjer og da må vi bruke vettet. Det er ingen saklig grunn til å tvinge hverandre sammen mot vårt ønske.  Derfor må vi i disse kommunene lære oss å stå sammen ved å støtte hverandre ikke kjempe en kamp mot hverandre og forsøke snarveier for å lure seg til fordeler . Det skaper ikke tillit.

Husk at du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.

Regjeringen (Sanner sine medskyldige)- har det veldig travel - stortinget som tvinger oss har hatt ferie. Her fikk vi mye ekstra arbeid og bekymringer med planlegging og gjennomføring av denne galskapen-

Som ordfører har jeg  jobbet med saken siden reformstart og vedtaket i 2014 hvor stortinget sa- frivillighet- ikke tvang - men utredning. Det har vi gjort grundig - blant annet i samarbeidet med øykommunene- vi var 10 i samme båt- Leka ble hensynsløst pekt ut. Det folket i Leka oppfordres til av ordføreren er å gjennomføre en kraftig markering. Et folkeopprør er nødvendig og hvor går da grensen for sivil ulydighet? Vi har alt å vinne- føler hele landet er med oss og på kollisjonskurs med dagens regjering. Kommunalminister Sanner og Statsminister Erna Solberg som øverste lederskap er de skyldige. De må ikke slippe unna med dette.

Jeg skal stå sammen med folket i Leka for Leka til siste åndedrag.

MVH. Per-Helge Johansen ordfører i Leka kommune.»

Johansen har bedt om at følgende tillegg legges til:

«NÅ  MÅ VI TENKE LITT LENGER ENN NESEN – allerede i møtet den 21 august

Det begynner å koke på Leka etter opplysninger om felles møte.  Kong Herlaug gikk i Haug igjen 4 ganger i sommer –   Hva folket i region gjør den 21. august er ikke godt å si, men alle følger med nå fremover. Bra for demokratiet.

Kanskje er det bra med et oppkok, vi ser hva vi har.

Det aller viktigste med felles kommunestyremøtet ligger i navnet. Felles tenking og utvikling. Langsiktig godt samhold, likeverdighet og respekt..  HER VET JEG DET HAR VÆRT JOBBET – FRA RÅDMANNSNIVÅ, MED NØYTRALE INNLEDERE OG MED FREMTIDSPERSPEKTIVET- SÅ BRA AT NOEN KLARER Å LØFTE BLIKKET !!!

Geir Helljesen er en av 2 nøytrale innledere som blir spennende å høre.

Regjeringa får oss til å kaste bort tida på meningsløse møter  i en region som er  grønn  så umoden- for tvangsekteskap –Ingen av oss passer i lag. For å  få satt endelig punktum for ideen om en meningsløs tvangssammenslåing bør alle stemme Senterpartiet  . Kommunene har ikke blitt til over natta og de skal ikke avvikles bare ved at Andre Skjelstad og venstre knipser i fingrene til Sanner og Erna Solberg.

Å jobbe for framtid med stolthet FOR  utvikling – det har vi bevist  at alle disse kommunene klarer utmerket – hver for  seg- og i Inter Kommunale Samarbeid.  Tvinge sammen disse 4 – så forskjellige er helt dødfødt.

Har ikke regjeringen riktige brille så har de fått hjelp til å se av oss lokalt ?

  • Leka – øykommune, med Lange avstander og uten fastlandsforbindelse. Kommunen er og har vært helt avgjørende for dette samfunnet utvikling og bosetting.
  • Bindal sårbar utkantkommune, med et lite sentrum på Terråk- uten kommunen der blir det fort ødeland.  Sentrum og tjenestene er plattformen for Bindal som har mange fjorder og spredt bebyggelse.
  • Nærøy, stor i areal, mye landbruk, spredt bosetting ,flere grendesamfunn som Foldereid, men Kolvereid som Norges minste by- tåler ikke å bli mindre- heller ikke så mye vekstsmerter til dags dato- men det utvikles det som er naturlig for den kommunen å klare. Hvis en storkommune skulle tvinges fram med Rørvik og Nærøysundet som sentrum ville det skade Nærøy og Kolvereid mest.
  • Vikna, en kommune hvor det har vært satset veldig på Rørvik. Kan si sentralisering i egen kommune, men det har vært et beviste valg. Alle utenforstående legg merke til- at utviklingen i Rørvik er forskjønning med forbedring til  by og et sentrum. Boligbygging, utdanning, kompetanse, arbeid , infrastruktur, havn, hurtigrutene, flyplassen- alt åpnet seg når det ble fastlandsforbindelse med Nærøysundbrua.
  • KOMMUNENE ER SÅ FORSKJELLIGE AT EN SAMMENSLÅING VED TVANG BLIR FIASKO FOR ALLE PARTE. Det er bare venstre som mangler gangsyn her. De fleste ser at å slå sammen disse kommunene er i utgangspunktet vanskelig, men ved tvang er det dømt til å mislykkes.
  • Regionen kommer til å tape for det fører ikke bare til at folk flytter fra utkanten- de flytter ut av regionen.
  • Folk er forskjellig, kultur er forskjellig , arbeidsmarked er forskjellig- alle kommunene har utviklet seg med sine særtrekk og muligheter i naturbasert næring- sånn som det har vært naturlig over lang tid. DET ER RIKTIG KURS VIDERE OGSÅ.»