Gir 1,5 mill. til Terråk

Bindal kommune har fått fylkeskommunalt tilskudd til å utvikle Terråk.

- Nå kan regattaen utvikle seg videre, sier Siv Mossleth, gruppeleder for Sp i fylkestinget.  Foto: Hild Dagslott

Nyheter

Midlene skal brukes til å etablere et helårs parkområde med stier, aktivitetsområde og sittegrupper. I tillegg skal det lages et festivalområde med utendørsscene som blant annet kan benyttes i forbindelse med Nordlandsbåtregattaen.

Kystkultur

- Regattaen og Nordlandsbåten er en del av Bindals karakter. Nå kan regattaen utvikle seg videre. Det er viktig å sette søkelys på kystkulturen på Helgeland slik som folket i Bindal og Terråk idrettslag gjør. Dessuten har Bindal kommune i samarbeid med andre aktører lagt stor vekt på å tilrettelegge området for alle brukergrupper, store som små. Et attraktivt og tilrettelagt sentrum er bra både for det lokale næringsliv og for helse og trivsel blant de som bor på Terråk og tilreisende, sier Siv Mossleth, gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget.

Har ni millioner

Nordland fylkeskommune har avsatt ni millioner kroner tilskuddsordningen for stedsutvikling i 2017. Les mer om den her.

- Gjennom denne ordningen ønsker vi å bidra til at byer og tettsteder får utviklet seg og styrket sin attraktivitet. Gode uterom fungerer som arenaer for både fellesskap og stedsidentitet og er med til å styrke kultur og handel påpeker Mossleth på vegne av de samarbeidende partiene i fylkeskommunen, Sp, Ap, KrF og Sv.