Fylkesråd tar permisjon for valgkamp

Mona Fagerås tar permisjon for å drive valgkamp.  Foto: SV

Knut Petter Torgersen er fylkesråd for både økonomi og næring når Fagerås har permisjon. 

Nyheter

I februar ble Mona Fagerås Nordland SVs toppkandidat i høstens stortingsvalg. Nå tar hun pause fra sitt verv som fylkesråd for næring fra 1. august.

I hennes fravær får fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen(Ap) også ansvar for næring.

- Jeg tar permisjon fordi det er det mest ryddige når jeg skal kjempe om en plass på Stortinget for SVs velgere i Nordland, sier Fagerås.