Lav risiko for lusepåvirkning på villaks på Helgeland

Foreløpig rapport viser at det er lav lusepåvirkning fra Sømna og nordover, mens det er moderat påvirkning i Bindal.

Nærings- og fiskeridepartementet har lagt frem en foreløpig rapport om risiko for lusepåvirkning på villaks.  Foto: Trine M. Albrigtsen

Nyheter

Tirsdag morgen slapp Nærings- og fiskeridirektoratet første løypemelding om lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene.

- Denne løypemeldingen gir en første vurdering til næring og myndigheter om tilstanden i de ulike produksjonsområdene. Til høsten kommer den endelige rapporten. Den tar også med seg overvåkningen for 2017. Når den kommer har jeg for første gang grunnlag for å legge til rette for vekst etter det nye systemet, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Lav risiko

Det er delt inn i 13 produksjonsområder der Helgeland til Bodø utgjør ett område, mens Nord-Trøndelag og Bindal utgjør et annet. Fra Sømna til Bodø konkluderer løypemeldingen med at det er lav risiko for lusepåvirkning på villaks i produksjonsområdene. Mens i Nord-Trøndelag og Bindal regner man med at det er moderat påvirkning.

- Før sommeren tar jeg sikte på å legge frem departementets vurdering av denne første prøvekjøringen, gjennom at det settes en farge på de ulike produksjonsområdene. Jeg vil da skru på trafikklyset for første gang, sier Sandberg. Beslutningen om hvilke områder som blir tilbudt vekst vil først bli tatt etter at den endelige rapporten kommer til høsten.

Styringsgruppa

Departementet skriver at det er en bredt sammensatt ekspertgruppe som har laget denne løypemeldingen, som så er sendt videre til en styringsgruppe som har gitt råd til departementet. Styringsgruppen er satt sammen av representanter fra Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for Naturforvaltning. I løypemeldingen fra ekspertgruppen er det gjort en overordnet analyse av lakseluspåvirkning i de ulike produksjonsområdene på basis av all tilgjengelig kunnskap. De har også beskrevet hvilke usikkerheter analysene er beheftet med. Ekspertgruppen skal være samstemte i alle sine konklusjoner.


Liste over produksjonsområdene:

1: Svenskegrensen til Jæren 
2: Ryfylke 
3: Karmøy til Sotra 
4: Nordhordland til Stadt 
5: Stadt til Hustadvika 
6: Nordmøre til Sør-Trøndelag 
7: Nord-Trøndelag med Bindal 
8: Helgeland til Bodø 
9: Vestfjorden og Vesterålen 
10: Andøya til Senja 
11: Kvaløya til Loppa 
12: Vest-Finnmark 
13: Øst-Finnmark