Regjeringen gir 275.000 kroner for å bekjempe barnefattigdom på Sør-Helgeland

BIL, Brønnøy sjøsportklubb og Bindal kommune får penger.

Brønnøy Frp-leder Johnny Klæbo tok opp barnefattigdom med barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Nå er han fornøyd med tildelingen.  Foto: Privat

Nyheter

Nå er det det klart hvilke tiltak som får støtte i år. På landsbasis deler regjeringen ut 193,4 millioner kroner, og det er mer enn i fjor. Se hele listen her.

275.000 lokalt

På Sør-Helgeland får følgende tiltak støtte:

Bindal:

Bindal kommune: Utstyrssentral. Kommunen skal opprette en utstyrssentral med sports- og friluftsutstyr slik at alle barn/ungdommer/familier kan delta i fritids- og ferieaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 100.000 kroner

Brønnøy

Brønnøy sjøsportsklubb: Trygg på havet. Målsetningen med tiltaket er å bidra til et inkluderende fritidsmiljø for alle uavhengig av den enkeltes økonomiske, sosiale, språk, religion eller kulturelle bakgrunn. Tiltaket innebærer innkjøp av ulike typer utstyr til aktiviteter tilknyttet sjøen, som tørr- og våtdrakter og kajakker. Det vil også avholdes kurs i blant annet livredning, seiling og padling. Dette vil gjøre at barn og ungdom i målgruppen kan få sunne og trygge opplevelser på havet. 75.000 kroner.

Brønnøysund idrettslag:Tilrettelegging for deltakelse i fritidsaktiviteter uavhenging av økonomi. Tiltaket innebærer tilrettelegging for at alle barn og unge skal kunne delta på idrettslagets aktiviteter. Dette inkluderer transport til og fra treninger, turneringer og kamper, etablering av en utstyrsbank for lån av utstyr, gratis fotballskole og inngangsbilletter ved sosiale aktiviteter i forbindelse med turneringer. 100.000 kroner.

- Angår alle

Brønnøy Frps nyvalgte leder Johnny Klæbo tok opp kampen mot barnefattigdom da han møtte familieminister Solveig Horne på Fremskrittspartiets landsmøte. Nå er han fornøyd med regjeringens innsats.

- Disse pengene kommer barna som trenger det til gode. Barna skal ikke lastes for foreldrene sin situasjon. Derfor er jeg glad for at regjeringen i år til sammen tildeler 188 millioner nasjonalt, og at Brønnøy kommune mottar 175000 kroner av disse midlene. Dette er midler som kommer de svakeste til gode, og kan utgjøre en stor forskjell for de det gjelder, Johnny Klæbo i Brønnøy FrP.

Klæbo peker på at det er over 98.000 barn som lever i lavinntektsfamilier i Norge i dag, og at barnefattigdom er et problem som angår oss alle.

- Mange tenker ikke over at barnefattigdom er stort problem i Norge i 2017. Allikevel er dette noe som angår oss alle. Vi bor alle i lokalsamfunn hvor enkelte barn ikke har de samme mulighetene som resten. Derfor er jeg utrolig glad for at H/FrP-regjeringen har styrket arbeidet mot barnefattigdom de siste fire årene. Alle barn fortjener en god oppvekst, der de har de mulighet til å delta på ulike ferie- og fritidsaktiviteter. Ingen barn skal måtte føle seg utenfor, og tenke at de ikke skal få de samme muligheter som resten av klassen, fortsetter Klæbo.

Han sier at denne tildelingen kun utgjør ett av flere tiltak mot barnefattigdom som regjeringen har satset på.

- Regjeringen har satset på flere målrettede tiltak mot barnefattigdom. Vi har blant annet innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt, en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år og høyere skolestipend for familier med lav inntekt. For meg er det viktig at vi fører en politikk der vi bistår barna på deres egne premisser til rett tid. Jeg er derfor stolt over å representere et parti som tar barna på alvor, og således investerer i det som er vår felles fremtid.