DNT skuffet over regjeringens vannscooter-slipp

Fra torsdag var det opp til kommunene.
Nyheter

Regjeringen opphevet 18. mai begrensningene for vannscooterforskriften, slik det ble varslet i januar. Dermed er det ikke lenger egne begrensninger på kjøring av vannscootere nært land. Det blir opp til hver enkelt kommune å eventuelt lage lokale forskrifter som regulerer bruken av vannscooter.

- Feil kurs

Fram til 2013 var det forbudt å bruke vannscooter i Norge. Siden det har det vært tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land på sjøen, og 500 meter fra land på innsjøer. Disse vannscooterfrie sonene ble etablert for å ta vare på sårbar sjøfuglbestand og folks naturopplevelser, sikkerhet og trivsel langs kysten.

Den norske turistforening (DNT) er dypt skuffet over at regjeringen har opphevet begrensningene for vannscooterkjøring.

- Vi ser dessverre at regjeringen stadig flytter grensene for hvor mye motorisert ferdsel og støy som tillates i norsk natur. Snøskuterkjøring er ikke lenger begrenset til nyttekjøring. Det har også blitt åpnet for såkalt catskiing, at skiturister fraktes opp til fjelltoppen med støyende beltebiler i stedet for å gå opp selv. Og nå får vi i tillegg mer fartslek med vannscooter langs kysten. Her er regjeringen på helt feil kurs! sier styreleder Berit Kjøll.

Savner stillhet

DNTs styreleder legger vekt på at stillheten og roen er nettopp det mange søker i naturen. Nå er stillhet i ferd med å bli en knapp ressurs. Allerede i dag er det utfordringer på sjøen med konflikter og farlige situasjoner mellom hurtiggående vannscootere og myke trafikanter, som for eksempel kajakkpadlere.

- Vannscootere er laget for fartslek, og kjøres ofte med høy fart og raske vendinger innenfor samme område over lengre tid. Fri kjøring tett på strender og svaberg vil gå utover trivselen i den norske skjærgården og ved norske innsjøer, sier Kjøll.

I en spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Friluftsliv tidligere i vår, svarte hele 75 prosent av kommunene som hadde tatt stilling til spørsmålet at de ønsker et vannscooterforbud eller å beholde dagens regelverk.