Legger ned banken på Vega fra 1. juli

Helgeland Sparebanks styre har vedtatt å legge ned flere kontor på Helgeland.

Administrerende direktør Lisbeth Flåeng i Helgeland Sparebank.  Foto: Hildegunn Nielsen

Nyheter

Det melder banken i en pressemelding torsdag.

«Styret i banken har vedtatt endringer i bankens fremtidige distribusjonsnett. Dette innebærer at bankens kontor i Hattfjelldal, på Trofors, Herøy, Nesna, Onøy og Vega avvikles med virkning fra 1. juli 2017.

Ett år etter at DnB forsvant merker lokale banker vekst

Både Helgeland Sparebank og Sparebank1 Nord-Norge merker kundetilstrømning etter at DnB la ned flere kontor.


Avviklingen av kontorene medfører ingen reduksjon i antall ansatte og kundene vil fortsatt kunne møte sin personlige rådgiver som kjenner kundeforholdet og lokalsamfunnet», heter det i pressemeldingen.

Banken uttaler videre at den vil videreføre nåværende automattilbud på Vega, samt i Hattfjelldal, på Herøy og på Nesna. På disse stedene blir det tilgang til uttak og innskudd av kontanter som før, heter det.

Administrerende direktør Lisbeth Flågeng understreker at kunder som ønsker å møte sin rådgiver, fortsatt vil kunne gjøre det, etter avtale om tid og sted.

– Vi vil legge stor vekt på fleksibilitet ved ønske fra kundene om å avholde møter lokalt, sier hun i meldingen.

Hun legger til:

– Når vi nå gjør slike tilpasninger, er det for å opprettholde vår oppgave som lokalbanken på Helgeland også i årene som kommer, sier Flågeng.

Hun legger til at det er endret kundeadferd som over tid har minket etterspørselen etter fysisk tilstedeværelse. Ifølge henne utfordres bankens kostnadsnivå på alle områder i en vanskelig konkurransesituasjon.

– Helgeland Sparebanks identitet og særegenhet skal opprettholdes gjennom den lokalkunnskapen vi har, sier hun.

Dette vil banken gjøre i de seks lokalbankene som er igjen, som er Sømna, Brønnøysund, Korgen, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Hun sier også at bankens medarbeidere er «helgelandspatrioter med lokale fullmakter og en meget sterk fagkompetanse på alle aktuelle områder og bransjer».

– Vi lever og ånder for Helgeland og skal selvsagt fortsatt finansiere boliger og næringsvirksomheter på hele Helgeland, sier Flågeng.

Banken mener at disse «tilpasningene i vårt distribusjonsnett» gjør den klar til å møte fremtiden, slik at man kan fremstå som en selvestendig lokalbank med den nødvendige robustheten. Flågeng forstår at endringer kan være utfordrende for de som blir berørt.

Hun viser også til at bankens gavefond de siste ti årene har gitt 150 millioner kroner til lokale formål, som idrettslag, kulturtiltak og næringsutvikling.

Fortsatt gode tall for Helgeland Sparebank

Direktør Lisbeth Flågeng har 367 millioner grunner til å smile.