Fylkesråd krever møte med ministeren om nye flyruter

Samferdselsråd Svein Eggesvik og ordførere mener situasjonen er alvorlig.

Ordførerne Jann Arne Løvdahl (Vefsn), Bård Anders Langø (Alstahaug), samferdselsråd Svein Eggesvik, ordførerne Johnny Hanssen (Brønnøy), Brønnøy og Geir Waage (Rana).  Foto: Inge Ove Tysnes/NFK

Nyheter

Mandag møttes ordførerne i flyplasskommunene på Helgeland og Eggesvik. De mener at

Fra 1. april i år har flyrutene på Helgeland blitt kraftig endret. Etter at regjeringen inngikk nye kontrakter på kortbanenettet, de såkalte FOT-rutene. Dette gjøres hvert femte år.

Massiv kritikk

Eggesvik og ordførerne mener at flyrutene på Helgeland er blitt så alvorlig amputert at de må ha samferdselsministeren i tale.

Ordførerne Geir Waage, Jann Arne Løvdal, Jonny Hansen og Bård Anders Langø gjentok i møtet kritikken av de nye flyrutene på Helgeland.

- Jeg opplever at kritikken mot det nye tilbudet er massivt på hele Helgeland, sier Svein Eggesvik.

Pasientsikkerhet

- Folk på Helgeland må føle trygghet. Flyrutene som vi nå har svekker rett og slett pasientenes muligheter til å komme til sykehus, påpeker Bård Anders Langø (Ap).  

Pasienter fra hele Nord-Norge reiser til universitetssykehuset i Tromsø når de har behov for spesialiserte helsetjenester.

- Nå er det vanskelig å få gjennomført reisen til og fra Tromsø på én dag. Overnattinger koster jo penger fra det offentlige det også, påpeker Langø.

- Næringslivet på Helgeland har store vekstmuligheter. Regjeringen har valgt å overse innspillene fra næringslivet. Nå har vi fått et flytilbud med som begrenser vekstmulighetene i vår region, påpeker Geir Waage (Ap), ordføreren i Rana.

Ber om møte

Frem til 1. april var det hele 17 daglige avganger til Bodø fra Helgelands fire flyplasser, nå er det ni avganger. Også antall avganger til og fra Trondheim er redusert.

-Tilbudet har blitt dramatisk dårligere. Bodø er vår fylkeshovedstad og et naturlig knutepunkt. Det er rett og slett vanskeligere for helgelendingene å delta på møter i Bodø nå enn tidligere, sier ordfører i Vefsn Jann Arne Løvdal (Ap).

- Jeg opplever av vi har større ambisjoner for utvikling av Nordland enn regjeringen når det gjelder flytilbud, sier ordfører i Brønnøy Johnny Hanssen (Ap).

Det er viktig at samferdselsministeren får høre synspunktene fra de folkevalgte på Helgeland i denne saken. Derfor ber de fire ordførerne og fylkesråden for samferdsel nå om møte med samferdselsministeren.

- Vi håper ministeren prioriterer å møte oss så snart det er mulig, avslutter fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik.


– Flyrutene katastrofale for oss i distriktet

– Det er lettere å komme til Oslo enn til vårt eget sykehus i Tromsø, konstaterer Arbeiderpartikvinnen Merethe Sund i Sømna.– Forstår godt ønsket om å ha enda flere avganger

Samferdselsministeren var et kvarter i Brønnøysund.Brønnøysund får større fly, men færre avganger

Widerøes ruteplan fra 1. april 2017 er klar.