Nå gir denne antennen bedre oversikt over båttrafikken

På Salhus monteres tirsdag ny antenne for AIS-systemet.
AIS

Automatisk identifikasjonssystem

  • Automatisk identifikasjonssystem eller Automatic Identification System (engelsk), forkortet AIS, er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten
  • Fartøyer som har utstyr for AIS om bord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs, osv. over frekvenser på VHF-båndet. AIS brukes også av maritime trafikksentraler for å holde oversikt over skipstrafikken innen sine ansvarsområder.
  • Rekkevidden varierer, men kan være opp til omkring 40+ nautiske mil. Etter krav fra IMO skal fartøyer over 300 brutto registertonn i internasjonal fart ha utstyr for sending og mottak av AIS-signaler. De aller fleste skip har i dag AIS med visse unntak, det anslås at over 40 000 skip har AIS-utstyr klasse A om bord.
  • Fiskefartøy over 18 meter har installert AIS klasse A fra 1. juni 2013. Fiskefartøy over 15 meter har installert AIS klasse A fra 1. juni 2014.
  • Kilde: Wikipedia
Nyheter

Siste: Klokken 13.30 er det nye utstyret i drift. Nå er redningsskøyta og flere mindre båter tilbake på skipstrafikken.

Mange følger skipstrafikken på BAnett. Oversikten er basert på det verdensomspennende AIS-systemet (se egen faktaboks). Tidligere stod det en AIS-base på Gårdsøya, men den ble slått ut av lynet i romjula.

Bedre oversikt

Nå sørger Celect AS på Salhus for at det igjen blir bedre dekning lokalt. Firmaet monterer ny antenne og lokal basestasjon for AIS på og i sitt bygg på Salhus. Ståle Morten Bjørnvik, prosjektleder i Celect, forklarer at skipstrafikken som viser på Marine Traffic i dag er temmelig mangelfull mellom Sandnessjøen og Vikna.

- Fartøy som kommer opp her er enten fordi de over 45m (da kommer skipsdataene fra andre typer mottakere/baser) eller fordi de er «fanget opp» av mottakeren som står plassert på Vega.

Har vært savnet

Celect leverer og installerer også AIS-sendere på lokale båter, og tar nå også ansvar for antennen og basestasjonen

- For at båteiere skal ha full utnyttelse av en slik investering, er det viktig at offentlig tilgjengelige webtjenester er oppe og går sånn at for eksempel pårørende kan følge sine kjære som er på sjøen. Vi har også blitt kontaktet av flere lokale fiskere som har oppfordret oss til å gjøre dette siden det har vært et savn for dem så lenge tjenesten ikke har virket. Celect har påtatt seg å kostnadsfritt stå for antenneutstyr, nettverk, montering og drift, mens MarineTraffic har gitt oss basen/mottakeren. Vi må også få nevne at Brønnøy kommune sponset lift med bemanning og at huseier velvillig har gitt sin aksept på oppføring av antenneutstyret på bygget, forteller Bjørnvik.