Storkontrakt til Rørvik-selskap

MNH Produksjon AS har fått fire utviklingskonsesjoner.

Aquatraz i sjøen. Merdekanten kan heves for å tømme nota for fisk fra bunnen. Illustrasjon: Seafarming system 

Nyheter

Det melder Midt-Norsk Havbruk, som er morselskapet til MNH Produksjon, fredag kveld i en børsmelding omtalt av Trønder-Avisa.

Ifølge avisen hadde MNH søkt om i alt åtte konsesjoner fra Fiskeridirektoratet. De øvrige fire søknadene til det selskapet kaller «Aquatraz»-konseptet ble ikke tildelt.

I børsmeldingen uttaler prosjektleder Roald Dolmen i MNH at han er godt fornøyd med at man kan sette i gang produksjon av stålmerder.

– MNH-konsernet har stor tro på Aquatraz-konseptet, og dagens tildeling av konsesjoner gir unike muligheter for å videreutvikle og kommersialisere Aquatraz og styrke produksjonskapasiteten i MNH-konsernet betydelig, sier han i kommentaren.

Det bare én uke siden den store fusjonen mellom Midt-Norsk Havbruk og NTS (pluss), der MNH-eierne fikk 2/3 av aksjene i NTS, og NTS kjøpte alle aksjene i MNH. Torghatten ASA eier gjennom Trønderbilene 30 prosent av NTS.

Ifølge avisen har ikke MNH Produksjon AS tatt stilling til om de vil påklage de fire avslagene.