Færre vil bli lærer i grunnskolen

Antall lærerstudenter som vil undervise i grunnskolen fortsetter å synke.

Færre vil bli lærer i grunnskolen viser tall fra Samordna opptak.  

Nyheter

Dette viser tall fra Samordna opptak. NRK har intervjuet rektor Karl Inge Borgen ved Svolvær skole. Han mener framtidens skoler må ha minst 400-500 elever for å kunne ansette mange nok lærere.

- Dramatiske konsekvenser

Denne nedgangen skal komme på toppen av nedgangen i søkertallene disse utdanningene opplevde fra 2015 til 2016, da man innførte firekrav i matematikk. Fra høsten 2017 blir lærerutdanningen femårig og masterbasert.

– En grunnskolelærer slik vi har dem i dag, kan alene undervise i flere fag enn de nye mastergradslærerne som starter utdanninga denne høsten. Det betyr at når den tradisjonelle grunnskolelæreren pensjoneres, må denne personen erstattes av to til tre lærere. Konsekvensen er dramatisk, men det er ingen som snakker om det, sier Borgen til NRK.

Lærere på dispensasjon

Også Utdanningsforbundet i Nordland deler rektorenes bekymring. Leder Gerd-Inger Simonsen sier at med alle kravene til kompetanse og utdanning, er det bare en ting som duger:

– Vi må ha lærere på dispensasjon, og det er jo ikke helt sunt det heller, vi kommer til å ha et våkent øye på dette og følge nøye med på utviklinga videre, sier Simonsen til NRK.

Tilpasning i overgangsperiode

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) stiller seg ifølge NRK uforstående til regnestykket fra rektorene.

– Ja, man må ha lærere med den rette fagkombinasjonen, og det er ingenting i overgangen til femårig master som tilsier noe annet, det er kun kompetansekravene som spiller inn, sier Ebbesen til NRK.

Dersom man har pedagogisk utdanning, og dermed oppfyller kravene til tilsetting, vil man i utgangspunktet kunne undervise i alle fag bortsett fra matematikk, norsk og engelsk, framholder hun.

– Slik er det i dag, og slik vil det være fremover. I matematikk, norsk og engelsk vil man måtte ha 30 studiepoeng for å undervise i barneskolen eller det dobbelte for ungdomsskolen.

Her er det en overgangsperiode frem til 2025 for at skolene skal kunne tilpasse seg de nye reglene.

– Kompetansekravfagene er godt dekket i den nye lærerutdanningen. For eksempel er det obligatorisk for dem som tar grunnskolelærerutdanning 1–7 å ta 30 studiepoeng i både norsk og matematikk, sier Ebbesen.