Sanner gir veipenger til kommuner som slår seg sammen

Veier og digitaliseringstiltak kan få støtte.

Kommunaldepartementet har satt av penger til vei og digitalisering som bygger opp under kommunesammenslåing.  Foto: Helge Tryggvason Forren

Nyheter

Staten gir tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen. Det går fram av et brev Kommunaldepartementet sendte til kommunene og fylkeskommunene 5. april i år.

Totalt er det satt av 150 millioner kroner til dette i 2017. Kommunene må søke sammen når det dreier seg om rene kommunale tiltak, eventuelt kan de søke sammen med fylkeskommunen.

Pengene er øremerket ulike veier og infrastruktur knyttet til vei. Det kan også gis støtte til digitaliseringstiltak, for eksempel utvikling av digitale tjenester til innbyggerne eller bredbånd til drift av den nye kommunen. Men det vil ikke gis tilskudd til generell bredbåndsutbygging for innbyggerne.

Søknadsfristen er 1. juni, og kommunene som søker må være vedtatt slått sammen i kommunereformen.


Ebbesen frykter ikke for en omkamp

- Ap vingler og vil få motstand i egne rekker, sier Høyre-representanten.

 Sømnapolitikere hoderystende til stadig nye samarbeidsforslag

Vevelstadordfører Kari Anne Bøkestad Andreassens nye samarbeidsinvitt møtt med undring i Sømna.