Alstahaug-politikerne vil raskere til Brønnøysund

Reisetiden mellom Brønnøysund og Sandnessjøen må kortes ned, mener formannskapet. Bildet er fra fergeleiet på Tjøtta.   Foto: Foto: Henry Klæboe, HB

Nyheter

Kortere reisetid mellom Sandnessjøen og Brønnøysund er blant tiltakene Alstahaug kommune ønsker å få inn i regional transportplan i Nordland.

Kommunepolitikerne i Alstahaug gir seg ikke med hensyn til å korte ned reisetiden mellom kommunesentrene på ytre og søndre Helgeland. I formannskapet i forrige uke ble det vedtatt innspill om at enklere reise og kortere reisetid må inn i regional transportplan.

Tiltaket som trekkes fram er direkteferge i kombinasjon med tunnel eller bru.

– Dette er viktig i forhold til basebyenes konkurransekraft, heter det i framlegget.

I tillegg understreker formannskapet viktigheten av gode forbindelser mellom Sandnessjøen og Herøy/Dønna, inkludert god veiforbindelse mellom Herøy og Dønna.

Kommunen ønsker også at omlegging av Fylkesvei 17 forbi Stokka Lufthavn skal få prioritet i planen. Det samme gjelder opprusting av fergeleiet i Sandnessjøen sentrum og etablering av rundkjølring på Fylkesvei 17 på Sandnes.

– Skal flyplassen videreutvikles med infrastruktur som terminalbygg, parkeringsplass med mer, ligger dagens fylkesvei for nært lufthavnen, heter det i saksutredningen.

Forslaget er å ta i bruk og ruste opp Dalveien til hovedvei forbi lufthavna.