Statens vegvesen foreslår alkolås-påbud i busser og minibusser

Forslaget om alkolås-påbud er nå sendt på høring.

Promillemåling Alkolås i buss kan bli en realitet. Bildet et ordinært alkometer.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Det meldte Statens vegvesen i en pressemelding mandag den 6. mars.

Alkohol-lås

Alkolås i busser og minibusser som driver løyvepliktig persontransport kan bli en realitet etter at forslag om påbud nå er sendt på høring. Vanlige drosjer vil i første omgang ikke bli omfattet av kravet.

– Formålet med forslaget er å starte en innfasing av et påbud om alkolås i all løyvepliktig persontransport, for å redusere risikoen for trafikkulykker som følge av ruspåvirket kjøring, sier Espen Andersson i Statens vegvesen i pressmeldingen.

Verksteder

Alkolåser kobles til bilens tenningssystem og må derfor monteres på verksted.

– Vi foreslår at arbeid med alkolås skal utføres på spesialverksteder som må godkjennes av Statens vegvesen på lik linje med andre verksteder, sier Andersson.

Forslaget sendes ut på vegne av Samferdselsdepartementet etter vedtak i Stortinget.

Høringsfristen er satt til 9. juni. Hele høringsdokumentet kan leses her.