Forskere fant ny sopp på Helgeland

Nyheter

Forskere fra Nord universitet fant under feltarbeid i Holmvassdalen i Grane en helt ny soppart.

– I utkanten av ei multebærmyr oppdaget vi en sopp som til nå har vært ukjent for vitenskapen, sier førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur (FLU), Siw Elin Eidissen i en pressemelding fra universitetet.

Sammen med professor Jostein Lorås var på feltarbeid i naturreservatet. De to er forskere basert på studiestedet Nesna.

– Jeg så fort at dette kunne være en ny sopp som ingen hadde registrert før. Men det er en lang vei dit, sier Eidissen.

Den nye sopparten er gitt navnet Entoloma chamaemori, som viser til multeplantet Rubus chamaemorus, siden soppen ble funnet i en myr.

Før man kunne konstatere at dette faktisk var en ny sopp måtte den ut på en lang reise, til mange eksperter. Først måtte den tørkes langsomt ved rundt 30 grader, for å kunne bevares, og så ble den sendt til Weholt for mikroskopering, som innebærer at man studerer soppens celler i stor forstørrelse. Så ble den sendt til Spania for genetisk analyse. Deretter tolket en ungarsk ekspert i Helsinki resultatene.

Etter det uttalte verdens fremste sopp-ekspert, professor Machiel Noordeloos ved universitetet i Leiden, Nederland, seg. Så ble soppen sendt til et internasjonalt tidsskrift for publisering.

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal ta vare på artsmangfoldet, og for meg var det stort. Et omfattende problem for norsk naturforvaltning er nemlig at vi har ufullstendig kunnskap om artenes utbredelse og økologiske preferanser. Det er derfor viktig at vi fortløpende registrerer artene i ulike miljøer. Først da kan vi gjøre en vurdering om dette er en art som trenger særlig beskyttelse, for eksempel i form av vern av leveområdet, sier Eidissen.