Fylkesrådslederen provosert av Mads Gilbert

Mener legemiljøet i Tromsø ødelegger for etablering av PCI-senter i Bodø.

Fylkesrådsleder Thomas Norvoll (Ap) fra Nordland sier til NRK at han er både provosert og skuffet over at leger ved sykehuset i Tromsø forsøker å velte PCI-etableringen i Bodø. 

Nyheter

Helse Nord-direktør Lars Vorland anbefalte denne uken overfor sitt styre at det etableres et PCI-tilbud ved sykehuset i Bodø. PCI (perkutan koronar intervensjon) er en spesialisert prosedyre for utblokking av tette blodårer.


Helse Nord-direktør går inn for PCI i Bodø

Forslaget behandles i styret neste uke.

 

Lange avstander

I dag må mange nordlendinger fraktes til Tromsø for å få gjennomført slike prosedyrer. Blant andre Nordland legeforening og ledelsen ved Helgelandssykehuset har uttalt at de ønsker et tilbud i Bodø, for å korte inn på reisetiden. Leger og sykepleiere ved ambulansehelikopter og -fly i Brønnøysund mener Bodø vil være et godt alternativ til St. Olavs i Trondheim og at Tromsø er for langt unna for sørhelgelendinger.


Holder åpent døgnet rundt for hjertesyke

– Blir vi spurt sier vi alltid ja, og det vil vi fortsette med, sier Klinikksjef ved St. Olavs Hospital Rune Wiseth.

 

Tromsø-leger imot Bodø-tilbud

Legemiljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø er imidlertid ikke positive til forslaget. Overlege ved akuttmedisinsk klinikk ved UNN, Mads Gilbert, sier til NRK at forslaget - dersom det blir vedtatt - vil svekke og ikke styrke det samlede tilbudet til hjertepasientene i nord.

– Vi ber derfor alle styremedlemmene i Helse Nord om å stemme imot forslaget fra Lars Vorland, sa Gilbert i går.

Fylkesrådslederen:  - Fullstendig på villspor

Dette har fått fylkesrådsleder Thomas Norvoll i Nordland til å tenne. Han liker dårlig det han til NRK omtaler som at Tromsø-legene«prøver å true Helse Nord til å ta en annen beslutning».

– Jeg mener man er fullstendig på villspor når man nå går inn og nærmest lager en aksjon på et tidspunkt hvor vi har fått de faglige svarene. Nå har vi fått en veldig grundig faglig utredning fra Helse Nord som sier tydelig at den beste modellen er at vi bygger opp og styrker det miljøet som er i Tromsø, samtidig som man gir PCI-behandling også her i Nordland. Jeg tenker at man bør slutte med revirhevding, og jobbe for det som åpenbart er det beste for hele Nord-Norge, sier Norvoll til NRK Nordland.


St. Olavs kan ikke ta alle hjertsyke nordlendinger

Sykehuset har nesten ikke kapasitet til å ta imot pasienter med hjerteproblemer. Pasientene må fly til Tromsø.


Tromsø-miljøet: - Ren populisme

Gilbert avviser på sin side at revir har noe med saken å gjøre.

– Dette er ikke en rivalisering mellom Tromsø og Bodø eller UNN og Nordlandssykehuset, men vi mener at et PCI-senter i Bodø ikke vil gi et bedre tilbud til denne pasientgruppen, sier Gilbert.

Til avisa iTromsø uttaler flere av legene at de mener direktørens innstilling er resultatet av en politisk kamp fra Nordland.

– Med alle ordførerne som har levert høringsuttalelser, virker dette som en politisk beslutning. Forslaget går imot all faglig råd, og dette er ren populisme med fakkeltog og alt mulig, sier professor og hjertekirurg Rolf Busund til iTromsø.

– Vi har lojalt holdt stille fram til nå. Kanskje kommer vi for sent på banen, men nå er det på tide at vi sier ifra for pasientenes del. Dette går mot rådende prinsipp om å ha spesialkompetanse sentralisert der man må, mens man desentraliserer der man kan. Hvis vi blir overkjørt nå og Helse Nord-styret vedtar dette, kan de være tilbøyelig til å vedta hva som helst, sier hjertekirurg Truls Myrmel.

Fagmiljøet på UNN er redd for at hjertefagmiljøet totalt sett i landsdelen kan bli svekket om Helse Nord går inn for å opprette et PCI-senter i Bodø.

– For best mulig behandling, er man avhengig av et sterkt fagmiljø. På den måten slipper man å ta alle beslutninger helt alene, og kan lene seg på hverandres erfaring og kompetanse. Innstillingen fra Helse Nord-direktøren er trist og uforståelig, sier Terje Steigen, overlege og PCI-operatør.