Helse Nord-direktør går inn for PCI i Bodø

Forslaget behandles i styret neste uke.

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF går inn for PCI-tilbud i Bodø. Forslaget skal behandles av styret 22. februar. Her fotografert etter høringsrunden om traumesykehus for noen år siden.  Foto: Leif Steinholt

Nyheter

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, foreslår at det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.

Det melder Helse Nord RHF i en pressemelding onsdag.

Saken skal behandles av styret i regionhelseforetaket onsdag 22. februar, neste uke.

Holder åpent døgnet rundt for hjertesyke

– Blir vi spurt sier vi alltid ja, og det vil vi fortsette med, sier Klinikksjef ved St. Olavs Hospital Rune Wiseth.


Kan ikke leve med

PCI (perkutan koronar intervensjon) er en spesialisert prosedyre hvor en tett blodåre blokkes ut og åpnes ved å føre en ballong inn i blodåren og blåse den opp.

Det er påvist geografiske forskjeller i Helse Nord i hvilken behandling pasienter får tilbud om ved hjerteinfarkt. For å sikre at flere pasienter får optimal behandling, har Helse Nord RHF nå utredet om det skal opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, i tillegg til PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø.

– Forskjellene i behandlingstilbudet er i dag for store. Det kan vi ikke leve med. Etter en grundig vurdering av hva som vil være best for våre pasienter, mener jeg et tilbud om PCI ved Nordlandssykehuset Bodø vil være med på å utjevne forskjellene og forbedre behandlingstilbudet, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF i pressemeldingen.


St. Olavs kan ikke ta alle hjertsyke nordlendinger

Sykehuset har nesten ikke kapasitet til å ta imot pasienter med hjerteproblemer. Pasientene må fly til Tromsø.

I pressemeldingen understreker han at hele pasientforløpet, fra pasientens første medisinske kontakt til endelig behandling, skal bli bedre.

Det er styret i Helse Nord RHF som skal ta den endelige beslutningen.

Norvoll fornøyd

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er svært fornøyd med at den faglige anbefalingen fra Helse Nord går for å opprette PCI-senter i Nordland, heter det i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

– Det faglige grunnlaget er nå klart, og viser at man kan opprettholde den faglige kvaliteten i Tromsø, samtidig som det bygges opp et fullverdig PCI-tilbud i Bodø, sier en fornøyd fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i pressemeldingen.

Har lagd «unødvendig strid»

I pressemeldingen gir Norvoll uttrykk for at politiske kommentatorer som «lager unødvendig strid rundt prosessen» må gi Helse Nord ro.

– Nå må vi gi Helse Nord ro til å etablere dette, og få PCI-tilbudet opp og stå i Bodø. På sikt har vi nå fått et tilbud som gir samme helsetilbud for Nordlands befolkning på dette området, som for resten av Norge, avslutter fylkesrådsleder Norvoll.

Tar for gitt

Fylkesrådet har i møter med Helse Nord gitt tydelig beskjed om at man mener Nordland bør ha det samme tilbudet som resten av landet.

– Jeg tar for gitt at styret følger det faglige rådet fra Helse Nord-direktør Vorland, og at PCI-tilbudet vedtas på styremøtet i neste uke. At tilbudet starter som et dagtilbud, handler om at man bruker kompetansen i Tromsø til å utdanne og etablere det faglige grunnlaget i Bodø. For så på sikt kunne bli et fullverdig tilbud med etablert kompetanse ved Nordlandssykehuset.

Felles fagmiljø

Et eventuelt PCI-tilbud i Bodø vil bli opprettet som et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Nordlandssykehuset, i en såkalt senter-satellitt-modell. Dette er i tråd med ønskene fra både Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset. Det betyr at tilbudene i Tromsø og Bodø skal drives som ett fagmiljø, noe som vil gi faglig kvalitet og lik praksis i regionen, ifølge pressemeldingen.

– Ved to PCI-tilbud i Helse Nord vil fagmiljøet bli større og komme styrket ut. Totalt vil det bli flere spesialister, og vi skal sikre forskning og at kompetansen videreutvikles. Hver spesialist vil med en slik organisering få utføre mer enn nok PCI-prosedyrer og få god faglig utvikling, sier Vorland.


Regner med at ny helikoptertype er «et arbeidsuhell fra regjeringen»

Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet stiller spørsmål til helseministeren.

Spesialistene fra UNN Tromsø blir sentrale i oppbyggingen av tilbudet i Bodø, og administrerende direktør håper, hvis styret vedtar å opprette tilbudet, å få til en avtale om ambulering. Det vil si at spesialistene arbeider både i Tromsø og Bodø.

Tre områder for forbedring

Ifølge Helse Nord er det tre områder for forbedring av behandlingstilbudet som spesielt utpeker seg:

  • for få pasienter får gjennomført koronar angiografi innen tidsfrister
  • for få pasienter får PCI innen tidsfrister
  • for få pasienter får prehospital trombolyse

Koronar angiografi er en videorøntgen av hjertets kransårer for å finne en tett blodåre.

Trombolyse er en prosedyre hvor et medikament løser opp blodproppen. Dette kan gis prehospitalt, altså i ambulanse, på legekontor eller legevakt, før pasienten kommer til sykehus.