Trenger de en juss-ekspert ringer media denne brønnøyværingen

Professor Jon Petter Rui fra Brønnøysund er en favoritt når media skal forklare vanskelige juridiske konsepter.

Faksimilene viser et lite knippe av de siste sakene Jon Petter Rui har uttalt seg om for rikspressen.  Foto: Faksimile

Professor Jon Petter Rui fra Brønnøysund.  Foto: Privat

Nyheter

Jon Petter Rui (41) fra Brønnøysund er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Riksmedia har benyttet ham som ekspertkilde tre ganger bare i januar. Et søk etter navnet hans hos Googles nyhetstjeneste gir over fem hundre treff. Konklusjonen er åpenbar: Trenger riksmedia en ekspert på strafferett som kan forklare jussen i en straffesak for leserne ringer de veldig ofte til nettopp Rui.

Sist ut var Adresseavisen, som intervjuet ham om amerikanske myndigheter som hadde hacket en PC i Norge.

En del av jobben

– Jeg skal jo fortelle litt om jus og slikt. Det er en del av jobben, sier han til BAnett.

Han forteller at han ofte kontaktes av medier for å forklare juss.

– Det er ganske ofte. Det er jo på grunn av at straffesaker får ganske stor oppmerksomhet i media. Så oppstår det gjerne spørsmål om hvordan jussen skal forstås. Da er det vår oppgave på universitet å gi informasjon om det. Det vi vokter oss godt for, er å ikke kommentere saken konkret, forteller han.

Samfunnsoppdrag

Han understreker at han opplever dette som et samfunnsoppdrag.

– Når du er professor i rettsvitenskap på universitetet har du et samfunnsoppdrag for å gi svar når journalistene spør. Det kan være en utfordring å gi svar på vanskelige juridiske spørsmål, men er man i tvil må man gi uttrykk for tvil. Man må ikke sette seg i domstolene eller politiets rolle, og ta stilling til den konkrete saken. Ofte er det generelle svar på generelle spørsmål, sier han videre.

Han har aldri fått noen negative erfaringer etter kontakt med pressen.

– De er alltid etterrettelige i min erfaring. Det er litt pussig, men det har alltid gått bra.

– Godt nivå i avisene

– Forstår norske journalister strafferetten de skriver om?

– I all hovedsak syns jeg det er et godt nivå både i riksaviser og ellers. Så synes jeg i all hovedsak at journalistene respekterer grunnleggende rettigheter, særlig sammenlignet med andre land. De norske journalistene er flinke til å omtale straffesaker objektivt, og respekterer uskyldspresumpsjonen (at den mistenkte, siktede eller tiltalte er uskyldig til det motsatte er bevist, red.anm), mener han.

Må omtales rett

I hans øyne er det en vanskelig balansegang å gå.

– Allmennheten skal ha informasjon, men man skal også være forsiktig med å forhåndsdømme. Det er viktig at straffesaker omtales rett. Strafferettspleien i Norge skal være en del av offentligheten, og ikke foregå i skjul og være et slags fagvelde. Det er helt avgjørende for tilliten til systemet at folk kan lese om sakene og se at slikt går rett for seg, slår han fast.

Han tror også at det norske rettsvesenet nyter stor grad av tillit i befolkningen, mye på grunn av dette.

– Det er mye eder og galle på facebook, men når man ser på undersøkelser har domstolene blant den høyeste tilliten i befolkningen, og politiet og påtalemyndigheten kommer ikke langt etter, sier Rui.