Lisbeth Berg-Hansen hadde ett råd til Statoil

- Mitt gode råd var å benytte seg av lokale leverandører, sier stortingsrepresentanten fra Bindal.

Møte om Helgeland Lisbeth Berg-Hansen møtte Andreas Sandvik og Sverre Kojedal i Statoil for å snakke om beredskapen knyttet til petroleumsaktiviteten utenfor Helgeland.   Foto: Privat

Nyheter

Denne uken ble det kjent at Statoil styrker beredskapen i Brønnøysund i forbindelse med ny områdeberedskap for Norskehavet.

Tidligere vart det planer for å stasjonere et SAR (search and rescue)-helikopter i Brønnøysund, men de ble siden lagt bort, noe oljeministeren godtok.


Økt aktivitet

Torsdag møtte stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen (Ap) og flere kolleger fra nordlandsbenken på Stortinget Statoil. Tema var beredskapen knyttet til petroleumsaktiviteten utenfor Helgeland.

Berg-Hansen beskriver overfor BAnett møtet som godt, og sier Statoil presenterte et opplegg som ivaretar sikkerheten til de som skal gjøre en viktig jobb for fellesskapet.

- De øker fra ett til to beredskapsfartøy, noe som bidrar til økt beredskap og oljevern. Dette opplegget betyr også at det blir større aktivitet i Brønnøysund, ved at det skal være et helikopter der som bemannes 24/7, påpeker hun.


- Kjøp lokalt

Lisbeth Berg-Hansen sier hun hadde følgende budskap til Statoil-representantene.

-  Mitt gode råd var å benytte seg av lokale leverandører. For eksempel når det etterhvert blir etablert to beredskapsskip, at de foretar mannskapsbytte og handler forsyninger lokalt. Når entusiasmen for å øke aktiviteten i nord går ned, har det klar sammenheng med at folk ser for lite til ringvirkninger på land.

-Er det godt nok at  et SAR-helikopter ble erstatter av dette??

- SAR skal stå på Heidrun og så blir det etablert 24/7 tilstedeværelse med et MEDEVAC helikopter. Det betyr at dette helikoptret kan ta alle transportene av syke eller skadde personer, som SAR-helikoptret i dag må ta, hvilket innebærer at SAR helikoptret kan være opptatt med en transport av en syk person, hvis det oppstår en mere dramatisk hendelse som krever SAR helikopter. Etter mitt syn blir beredskapen bedret med dette opplegget; totalt to helikopter og to store beredskapsfartøy, sier Lisbeth Berg-Hansen.