Glemte førerkortbeslaget, fyllekjører fikk kortet tilbake

Fyllekjører slipper også å sone, og får redusert bot.
Nyheter

En mann i 20-åra fra Brønnøy er i Brønnøy tingrett dømt til 14 dager betinget fengsel etter fyllekjøring i september 2015.

Mannen var ute og kjørte i morgentimene, og ble observert i sentrum av en politipatrulje som fulgte etter ham til Toft. Der ble han stanset og pågrepet.

Kjørte i tettbygd strøk

Det ble gjennomført en blåseprøve som viste en promille på 1,28, men blodprøven, som ble tatt hele tre timer etter kjøringen, viste derimot 0,82 i promille. Retten legger sistnevnte resultat til grunn.

Ved promille mellom 0,5 og 1,2 skal det normalt reageres med bot og betinget eller ubetinget fengsel. Promillenivået som anses bevist er midt mellom de to, og da reageres det normalt med betinget fengsel, som også ble tilfellet i denne saken.

– Promillenivået gir seg derfor ikke noe særskilt utslag i skjerpende retning. Derimot har siktede ført bil i ruspåvirket tilstand gjennom et tettbebygd sentrumsstrøk og på et tidspunkt da det må påregnes å møte mange gående og bilister. Dette må tillegges en viss skjerpende vekt. Derimot foreligger det ikke holdepunkter for at siktedes kjøring forårsaket konkrete farlige situasjoner for andre, skriver dommerfullmektig Magnus Rognhaug i dommen.

På den andre siden vektlegger retten også at saken har blitt gammel uten at dette er mannens skyld. Saken ble behandlet av retten etter hele ett år og fire måneder. Dette, og mannens tilståelse, tillegges formildende vekt.

Fikk førerkortet tilbake

Han ble derfor dømt til 14 dager betinget fengsel. Han idømmes også en bot på 10.000 kroner. Han ble fratatt førerkortet etter fyllekjøringen, men fikk det tilbake tre måneder senere, fordi påtalemyndigheten ikke begjærte fortsatt beslag i tide. Brønnøy tingrett avviste videre beslag et par dager senere. Derfor fikk mannen tilbake førerkortet etter tre måneder, og beholdt det siden.

Siden han har hatt førerkortet hele perioden siden, og det ikke kan lastes ham selv, anses tapsperioden på 12 måneder å være ferdig. Han mister derfor ikke førerkortet, og må ikke ta ny førerprøve.

Han får også fratrekk i fengselsstraffen fordi han ble holdt i varetekt en tid. Dette fratrekket er på tre dager.

Mannen vedtok dommen på stedet.