Regjeringen opphever forskrift om vannscooter

Det blir opp til kommunene å regulere bruken.

Vannscooter Klima- og miljødepartementet har startet arbeidet med å oppheve vannscooter-forskriften.  Foto: Tommy Ebbesen

Nyheter

Vannscootere må holde seg langt fra land, skrev BAnett juli 2015 og viste til Forskrift om bruk av vannscooter og lignende, hvor det blant annet står at vannscootere må holde seg 400 meter fra land og like langt fra alle verneområder.


Bølgehøyde

Nå står forskriften for fall. Klima- og miljøverndepartementet har sendt norske kommuner et høringsdokument som skriver at den skal oppheves. Det betyr at det ikke lenger kommer til å finnes noen nasjonalt fastsatt særregulering for vannscootere, men generelle regler for bruk av fartøy vil fortsatt gjelde for dem.

En av grunnene til at forskriften er en tilrådning fra Sjøfartsdirektoratet, som påpeker at når hovedbruken av vannscooter må skje minst 400 meter fra land, så vil det flere steder bety at lovlig bruk bare kan skje i områder med bølgehøyde som overgår det fartøyet er konstruert for.


Kommunens ansvar

Når forskriften er opphevet vil det være opp til hver enkelt kommune å regulere bruken av vannscooter med hjemmel i motorferdselsloven, den sentrale fartsforskriften og havne- og farvannsloven.

Høringsfrist for forslaget om å trekke forskriften er 23. mars 2017.


 


Brøt loven med vilje

FpU-leder Christoffer Thomsen mener forbudet mot bruk av vannscooter er latterlig. Derfor la han ut på en lengre kjøretur, for å se om myndighetene ville ta affære.