Frikjent, men må betale erstatning

Tiltalt for forsikringssvindel, men ble frikjent.
Nyheter

En mann i slutten av 20-årene fra Vefsn er i Alstahaug tingrett frikjent for forsikringssvindel.

Tiltalen: Kjørte i med vilje

Tiltalen mot mannen, som er utferdiget av Statsadvokatene i Nordland, skal han ha kjørt bilen sin inn i flere store steiner, og deretter ha kjørt bilen av veien med vilje for å skape et forsikringstilfelle og få utbetalt forsikringssummen. Dette fant ikke retten bevist.

Det hele skal ha skjedd 5. april i fjor, ved Ursdalen cirka to mil vest for Mosjøen sentrum.

Snakket i mobilen, kjørte utfor

I retten forklarte mannen at han hadde forsøkt å selge bilen etter å ha kjøpt den for cirka tre år siden for 100.000 kroner. Dette gikk ikke, og han ga opp salget.

5. april skulle han og en annen mann fiske, og kjørte på riksveg 78 i hver sin bil. På vei tilbake forklarte tiltalte at han hadde kjørt utenfor veien på høyre siden i en svak venstrekurve. Han fortalte at han hadde holdt på med mobiltelefonen, og ikke rakk å bremse før han havnet av vegen. Utforkjøringen førte ifølge tiltalte til at bilen ble ødelagt, mens han selv var uskadd.

Kameraten kjørte ham hjem etter ulykken, og bilen ble av Storebrand forsikring taksert til cirka 130.000 kroner.

Bergingssjåfør ringte politiet

Da bergingsbilen ankom ulykkesstedet måtte bilbergeren kjøre videre til vegens ende, cirka en kilometer fra der bilen var, for å snu. På snuplassen, der tiltalte og kameraten hadde fisket, registrete han uvanlige bilspor og forhold som tydet på at kampesteiner som sperret vegen var rørt på. Han fant det så uvanlig at han kontaktet politiet. De kom samme kveld til stedet, registrerte sporene på snuplassen, og foretok en enkel undersøkelse av ulykkesstedet.

Da politiet var på stedet hadde de feilaktig fått beskjed om at bilen ikke var forsikret, og hadde derfor ingen mistanke om forsikingsbedrageri. Utforkjøringen hadde skjedd mot høyre i en svak venstrekurve, og derfor foretok de seg ikke mer med saken der og da.

Fant glass og plast

Da man oppdaget at tiltaltes bil var forsikret gjennomførte man en ny undersøkelse, og da fant man flere plast- og lyktedeler som kunne stamme fra tiltaltes bil, blant annet et plastlokk til en av lyktespylerne, og glass som kunne passe med bilens lyktglass.

Politiets teori var at tiltalte forsøkte å påføre skader på bilen ved å kjøre inn i kampesteinene.

Sannsynlig, men ikke bevist

Dette mener retten er sannsynlig, men ikke bevist.

– Retten vurderer at det er en klar sannsynlighetsovervekt for at tiltalte her har opptrådt i samsvar med tiltalen. Dette er likevel ikke tilstrekkelig for å domfelle tiltalte.Den uklarhet og bevistvil som retten har, knytter seg for det første til hvorvidt bilenfaktisk ble påført en skade på snuplassen og eventuelt hvor store disse skadene var. Videre kan retten heller ikke helt utelukke at årsaken til utforkjøringen skyldes tiltaltes mobilbruk, heter det i dommen.

Retten velger videre å kritisere politiets etterforskning. Den mener at politiet burde undersøkt flere forhold i etterforskningen. For det første ble ikke tiltaltes kamerat avhørt om det som skjedde. For det andre burde skadene på bilen og åstedet vært vurdert av en teknisk sakkyndig. Tiltaltes forsøk på å selge bilen burde også vært undersøkt, mener retten, og ikke minst tiltaltes økonomiske situasjon før ulykken.

Frikjent, må betale erstatning

På det grunnlaget frikjente retten mannen.

Siden retten finner at det er en «klar sannsynlighetsovervekt» for at tiltalte har gjort det som står i tiltalen, idømmes han likevel erstatning for utgiftene forsikringsselskapet hadde til leiebil og bilberging. Denne summen utgjør 18.029 kroner.

Dette kan retten gjøre fordi det i norsk strafferett kreves en lavere terskel for å idømme erstatningsansvar enn for å dømme noen skyldig i et straffbart forhold.

  • Dommen kan ankes.

Endte på taket etter fyllekjøring

Nå må kvinnen i fengsel.

Mann slo nesebrudd i «berettiget harme»

Slipper fengsel etter voldsepisode mot uvenn på utested.

Drosjesjåfør ble frikjent for drapstrusler mot passasjerer

Påsto sjåføren truet med å drepe dem om de skrev om taxiselskapet på Facebook.

Mann så inn på eksens soverom, ble voldelig

Angrep eks-samboer på verandaen.

Fyllekjørte båt inn i oppdrettsmerd

Må betale nesten 70.000 kroner i erstatning til oppdrettsfirma.