Skal fly MEDEVAC fra Brønnøysund

Statoil etablerer døgnberedskap med ambulansekapasitet for tilbringer-helikopteret i Brønnøysund.

Tilbringer-helikopteret av typen Sikorsky skal nå ha beredskap døgnet rundt som ambulansekapasitet.  Foto: Lars R. Persson

Nyheter

Statoil melder at selskapet som del av ny områdeberedskap for Norskehavet vil styrke den medisinske evakueringsberedskapen med etablering av ambulansekapasitet (MEDEVAC) i Brønnøysund. Det vil innebære

 • Legevaktordning, som kan følge ambulansetransport ved behov
 • Akuttmedisinsk utstyr
 • Helikoptermannskap for døgnberedskap
 • I dag har tilbringerhelikopteret i Brønnøysund bare ett mannskap tilgjengelig, og derfor begrenset kapasitet. Den nye løsninger gir også økt kapasitet og fleksibilitet til mer personelltransport.

Ikke SAR

Det blir ikke SAR-helikopter (search and rescue), men det er som ventet.

– I forhold til å få stasjonert SAR-helikopter i Brønnøy var de tydelige på at det ikke kom til å skje, og at de ville bruke det i Heidrun. Det vil si at de bruker det helikopteret som står med mye kapasitet til overs, og bruker det til å fly ambulanseturer. I dag mangler de døgnberedskap, og har bare ett crew. Nå trenger de minst ett til, kanskje to, samt medisinsk personell tilknyttet helikopteret slik at de kan fly ambulanseturer offshore, for å styrke beredskapen i norskehavet, sier Brønnøy-ordfører Johnny Hanssen (Ap).

Bra for Brønnøy og Helgeland

Han er glad for nyheten.

– Nå blir det også ekstra skip som ligger i beredskap ute i havet. Jeg er glad for at de hører på oss, og likevel styrker basen i Brønnøy, med MEDEVAC. Man styrker helikopteret med flere crew, og heliporten med beredskap året rundt, sier han til BAnett.

Det setter han pris på.

– Det betyr også flere arbeidsplasser, vi har hele tiden jaktet på ringvirkninger på land. Å få flere arbeidsplasser opp mot heliporten og å styrke den slik at vi kan ta flere oppdrag når de melder seg, det er midt i blinken for Brønnøy og hele Helgeland, sier han.

Områdeberedskap

Skipsberedskapen Hanssen sikter til innebærer at man øker fra ett til to områdeberedskapsfartøy.

 • Normal utgangsposisjon hhv. mellom Heidrun og Åsgard og mellom Norne og Aasta Hansteen.
 • Økt fleksibilitet med to beredskapsfartøy i området, totalt sett for alle felt
 • Lik standard; stor og liten MOB båt, slepekapasitet, hospital, FiFi, oljevern, gir økt kapasitet på beredskap og oljevern
 • Avløser beredskapsfartøy tilsvarende standard (ved mannskapsskifte og vedlikehold)
 • Norne utfaser eget feltberedskapsfartøy

Statoil skriver om videreføring av ordningen med AWSAR helikopter på Heidrun:

 • Back-up kapasitet på SAR-helikopter tilgjengelig innen 3 timer
 • Nye redningsdrakter innføres
 • Innføre nyere teknologi for SAR helikopter, økt kapasitet og rekkevidde når tilgjengelig (3-5 år)
 • Sikrer robust redningskapasitet iht krav