Lufttransport AS kan miste ambulanseoppdrag

Brønnøysund-operatøren er eneste norske i konkurranse mot to svenske selskap.

I dag er det Lufttransport FW AS som flyr ambulanseflyet i Brønnøysund. I den nye anbudskonkurransen må selskapet knive med to svenske konkurrenter.  Foto: Bård Pedersen

Luftambulansetjenesten ANS
 • Luftambulansetjenesten ANS har det operative ansvaret for all av luftambulanse i Norge.
 • Selskapet eies av de fire regionale helseforetakene
 • All drift av luftambulanse i Norge betales og finansieres fullt ut av det offentlige.
 • Totalt bruker de regionale helseforetakene over en milliard kroner på luftambulanse hvert år.
 • Luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer nesten 20.000 pasienter i året.
 • Sykehusene har det medisinske ansvaret og bemanner fly og helikoptre med sykepleiere og leger.
 • Luft- båt- og bilambulansene er en del av den akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehusene.
 • Tjenesten har 13 ambulansehelikoptre plassert på 12 baser: (Arendal, Lørenskog, Ål, Dombås, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Evenes og Tromsø).
 • Tjenesten har 9 ambulansefly plassert på 7 baser: (Gardermoen, Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes).
 • Basene har beredskap hele døgnet alle dager i året.
 • Helikoptrene flyr primært ambulanseoppdrag men også noe søk og redning.
 • Redningstjenesten, 330 Skvadronen, flyr også en del ambulanseoppdrag.

Kilde: Luftambulansetjenesten ANS

Nyheter

BAnett har tidligere omtalt knivingen om luftambulansetilbudet, og at ambulanseflyet i Brønnøysund ikke rammes av nedskjæringer fra 2019.Døgnberedskapen skal opprettholdes

Ambulanseflyet i Brønnøysund skal ikke skjæres ned fra 2019.


Tirsdag har to svenske og et norsk flyselskap fått klarsignal til å delta i konkurransen om den nye milliardkontrakten i helseforetakenes ambulanseflytjeneste. Jobben med å fly og drifte Norges ni ambulansefly fra 2019 til 2026 er utlyst som en konkurranse med forhandlinger på pris og kvalitet, heter det i en pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS, som har det overordnede driftsansvaret for ambulansefly og -helikopter.

Det er også tidligere kjent at Tromsø ikke får jet-ambulansefly, da det ble ansett som for dyrt. Helse Nord ønsket å innføre jetfly i Tromsø for å styrke beredskapen for Svalbard. Det stasjoneres derfor ett jetfly på Gardermoen, som skal dekke hele landet.


Tromsø får ikke jet-ambulansefly

Løsningen ble ansatt som for dyr.


Robuste selskaper

– Det er gledelig at tre flyselskap nå er forhåndsgodkjent til denne anskaffelsen. Vår erfaring er at reell konkurranse presser prisen ned og kvaliteten opp i de tilbudene vi får inn. Det kan spare de regionale helseforetakene som eier tjenesten for mye penger, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.

Når det nye operatørselskapet er valgt vil det blant annet ha ansvar for å fly ambulanseflyvninger fra Brønnøysund.


Lukter på nye ambulansefly

Må finne løsninger før ny avtale er på plass innen juli 2017.

 

Ifølge pressemeldingen viser godkjenningen til å delta at flyselskapene har nok erfaring og kompetanse til å levere reelle tilbud med høye krav til kvalitet. Man legger vekt på at selskapenes økonomi og robusthet blir vurdert som solid nok til at de kan tildeles det man anser å være en svært viktig samfunnsoppgave, uten at man har risiko for driftsproblemer.

Disse er prekvalifisert

De tre flyselskapene som har kvalifisert seg er:

 • Babcock SAA FW AB (Sverige)
 • Hummingbird Aviation Services (Sverige)
 • Lufttransport FW AS (Norge)

Det er Lufttransport FW AS som i dag flyr fra Brønnøysund, FW betyr «fixed wing», altså ambulansefly. Lufttransport RW AS operer også ambulansehelikopteret i Brønnøysund, og RW betyr «rotary wing», altså helikopter.

Viktig verktøy

Ambulanseflyene er svært effektive når pasienter må bringes raskt og sikkert over store avstander. De øker effektiviteten til de store og spesialiserte sykehusene ved å fly ferdigbehandlede pasienter hjem til sine lokalsykehus.


 

Selskapet som får tildelt kontrakten må innfri strenge krav.

 • Det skal leveres åtte propellfly og et jetfly med piloter, styrmenn og tekniske tjenester.
 • To fly er dagfly, resten har heldøgns beredskap alle dager i året.
 • Flyene skal ha avansert navigasjonsutstyr og avansert medisinsk innredning.
 • Det kreves også robuste bakvaktsordninger og reserveflyløsninger som gir minimalt med driftsavbrudd.

Tar beslutning i juni 2017

Det er Luftambulansetjeneste ANS og Sykehusinnkjøp HF som gjennomfører anskaffelsen.

– Sykehusinnkjøp HF har god kompetanse og bred erfaring med store offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsen er omfattende og kompleks, og det er avgjørende at vi er nøyaktig og grundig i hele prosessen. Dette er viktig for at både oppdragsgiver og tilbydere skal føle seg trygg på at de får en profesjonell og rettferdig behandling, sier prosjektleder for anskaffelsen, Runar Rushfeldt Hanssen i pressemeldingen.

Beslutning om hvem som får kontrakten blir tatt i juni 2017. Den nye tjenesten skal være på plass fra 1. juli 2019. Dagens driftskontrakt i ambulanseflytjenesten koster om lag 400 millioner kroner i året.

I dag flyr tre flyselskap for Luftambulansetjeneste ANS:

 • Lufttransport FW AS flyr alle de ni flyene. 
 • Lufttransport RW AS flyr helikoptre på tre baser.
 • Norsk Luftambulanse AS flyr helikoptre på ni baser.

PS! Valget av nye ambulansehelikoptre har ikke gått upåaktet hen, og ble diskutert i Stortinget tidligere i år, med til dels høy temperatur mellom Aps Nordlandsbenk og helseminister Bent Høie (H).


Statsråden ville ikke svare om ambulansehelikopter

– Det vil være helt i strid med hvordan vi driver helsetjenesten om jeg skulle gå inn og politisk vurdere tekniske egenskaper ved ulike helikopter.Regner med at ny helikoptertype er «et arbeidsuhell fra regjeringen»

Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet stiller spørsmål til helseministeren.

 
Relaterte saker:

Statsråden ville ikke svare om ambulansehelikopter

– Det vil være helt i strid med hvordan vi driver helsetjenesten om jeg skulle gå inn og politisk vurdere tekniske egenskaper ved ulike helikopter.

Regner med at ny helikoptertype er «et arbeidsuhell fra regjeringen»

Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet stiller spørsmål til helseministeren.

Alle helgelandsordførerne støtter ambulansefly i Brønnøysund

Høringsuttalelse fra Sør-Helgeland har fått unison støtte på Helgeland.

Uttalelse om ambulansefly

Under er høringsuttalelsen som ordførerne fra alle 18 kommunene på Helgeland har underskrevet.

Lukter på nye ambulansefly

Må finne løsninger før ny avtale er på plass innen juli 2017.