Applaus for verdensarvsenter

Kommunestyret i Vega vedtok i formiddag oppstart av bygging av verdensarvsenter .

Vedtatt Vedtaket var enstemmig da Vega kommunestyre vedtok bygging av verdensarvsenter.  Foto: Ekberg Lous arkitekter

Nyheter

Etter en lang redegjørelse fra teknisk sjef ble byggingen vedtatt enstemmig med etterfølgende applaus fra kommunestyret. Målet er at bygget skal stå ferdig i mars 2018.

- Det har vært et intensivt arbeid fra mai 2016 og vi publiserte på Doffin første uka i oktober. Kravet er at det skal ligge ute minimum seks uker. Vi satte anbudsfristen til 8. november, sier teknisk sjef Anders Karlsson.

Etter dette gikk kommunen i forhandlinger med to tilbydere. Det kom et nytt tilbud der Hent AS leverte det beste tilbudet på 42 millioner kroner. Dette ligger tre millioner kroner over vedtatt budsjett på 39 millioner kroner. Dette skal finansieres med økt leie for Vegaøyan verdensarvsenter AS.

Les mer i lørdagsavisen