Statsråden ville ikke svare om ambulansehelikopter

– Det vil være helt i strid med hvordan vi driver helsetjenesten om jeg skulle gå inn og politisk vurdere tekniske egenskaper ved ulike helikopter.

En smilende helseminister Bent Høie besøkte terminalen til Luftambulansetjenesten i Brønnøysund i august.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

BAnett omtalte tirsdag at stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) ville rette et spørsmål til helseminister Bent Høie (H) under onsdagens spørretime, knyttet til den nye helikoptertypen som skal innføres som luftambulanse i Nord-Norge fra 2018.


Regner med at ny helikoptertype er «et arbeidsuhell fra regjeringen»

Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet stiller spørsmål til helseministeren.

«Anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenester for årene 2018-2024 endte med valget av bare én privat leverandør for de flyoperative tjenestene og med nedbygging av helikopterkapasiteten i Nord-Norge. Dette svekker kapasitet og beredskap til befolkningen i Nord-Norge, både i dagliglivets akuttmedisinske situasjoner og ved ulykker, hevder medisinsk personell i et innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hvordan vil statsråden rette opp dette?» heter det i spørsmålet.

Høie: – Ikke politisk oppgave

Helseministeren har lite forståelse for Ap-representantens spørsmål.

– Punkt én er at det er Helse nord som har ansvaret for å vurdere og bestille tilbudet gjennom Luftambulansetjensten ANS. Det er de som har satt kriteriene og planlagt hvordan tilbudet skal være, sier Bent Høie til BAnett.

Han avviser at han kan gripe inn i denne beslutningsprosessen.

– Det vil være helt i strid med hvordan vi driver helsetjenesten om jeg skulle gå inn og politisk vurdere tekniske egenskaper ved ulike helikopter. Luftambulansetjenesten ANS og Helse nord vurderer luftambulansekapasiteten etter 2018 er svært god, sier han videre.

Stoler på Helse nord

– Har du forståelse for reaksjonene?

– Min erfaring tilsier at ved alle korsveier ved kjøp eller bestilling av helikopter har folk som har greie på helikopter hatt ulike syn på hva som er best. Jeg er ikke overrasket over at den diskusjonen kommer, sier Høie.

Han mener det er grunn til å stole på at Helse nord og Luftambulansetjenesten ANS har gjort en god vurdering av hva som gir den beste løsningen opp mot kostnadene.

– Helse nord er de som vurderer det samlede beredskapstilbudet, inkludert luftambulanse. Derfor er de best egnet til å vurdere hva som skal være krav i slike innkjøp.

– Du mener beredskapen er god nok?

– Jeg får som svar fra Helse nord at den samlede luftambulansekapsiteten i Nord-Norge vil være svært god også etter 2018. Når det gjelder den samlede beredskapen gjelder det et totalt tilbud, og ikke bare helikoptrene, svarer helseministeren.

Mener Ap kritiserer Ap-modell

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) uttalte i anledning spørsmålet til helseministeren til BAnett:

– Jeg stiller spørsmålet fordi jeg regner med dette er et arbeidsuhell fra regjeringen.

– Hvordan stiller du deg til den kritikken, Bent Høie?

– Det er en politisk kritikk som ikke står i forhold til hva som er Arbeiderpartiets alternative politikk. Han vet utmerket godt at med dagens styringsmodell er ikke dette et politisk spørsmål, men et faglig spørsmål som avgjøres av Helse nord. Jeg forholder meg til denne typen avgjørelser på samme måte som tidligere helseministere fra Arbeiderpartiet har gjort. Om han mener det er en arbeidsulykke må han mene at det er styringsmodellen som er en arbeidsulykke, mener Høie.

– Og det er jo spesielt siden det er Arbeiderpartiet som innførte styringsmodellen.