Regner med at ny helikoptertype er «et arbeidsuhell fra regjeringen»

Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet stiller spørsmål til helseministeren.

Helseminister Bent Høie (H) må onsdag besvare et spørsmål fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap).  Foto: Simon Aldra/Bente Milde

BA 22.10.2016  Foto: Faksimile

Møtte minsteren Helseminister Bent Høie (H) må onsdag svare på et spørsmål om tildelingen av luftambulansetjenestene i Nord-Norge fra Eirik Sivertsen (Ap). Her er han fotografert i august, i samtale med blant annet anestesilege Anders Åvall (t.v.), som var er en av overlegene som signerte et brev der det ble slått alarm om tildelingen av luftambulansetjenestene.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

BAnett har tidligere omtalt at den nye helikoptertypen Luftambulansetjenestens skal bruke i Nord-Norge møter kritikk.

Luftambulanselegene Ole Magnus Filseth og Lars-Jøran Andersson ved basene i Tromsø og Evenes tok i en kronikk i BA i oktober opp den nye helikoptertypen som skal settes inn som ambulansehelikopter blant annet i Brønnøysund.

Fra 2018 skal dagens helikopter av typen Agusta Westland 139 (AW139) byttes ut med en mindre type, Airbus H145 T2 (T2), og det er i korte trekk en mindre helikoptertype, med mindre kapasitet for passasjerer, lavere løftekapasitet og lavere marsjfart.

Spør helseministeren


Overleger slår alarm om luftambulanse-tildeling

Overlege Anders Åvall i Brønnøysund og Mads Gilbert i Tromsø er blant de som frykter bare én tilbyder på ambulansehelikoptrene.

I reaksjon til dette og andre oppslag, blant annet i et innlegg hos Tidsskrift for Den norske legeforening, stiller stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) i onsdagens spørretime i Stortinget spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om den nye helikoptertypen.

«Anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenester for årene 2018-2024 endte med valget av bare én privat leverandør for de flyoperative tjenestene og med nedbygging av helikopterkapasiteten i Nord-Norge. Dette svekker kapasitet og beredskap til befolkningen i Nord-Norge, både i dagliglivets akuttmedisinske situasjoner og ved ulykker, hevder medisinsk personell i et innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hvordan vil statsråden rette opp dette?»

– En arbeidsulykke

Sivertsen forventer at han møter en ydmyk statsråd på onsdag.

– Jeg forventer at jeg får møte en statsråd i morgen som er ydmyk og har forståelse for at vi ikke kan ha et dårligere helsetlbud nordpå, enn vi har sørpå. Jeg forventer at han har politisk vilje og evne til å levere et tilbud som er like godt nordpå som sørpå, sier han til BAnett.

Han har ingen forståelse for at man skal bruke den nye helikoptertypen.

– Jeg stiller spørsmålet fordi jeg regner med dette er et arbeidsuhell fra regjeringen, slår han fast.

Høie kan ikke kommentere

BAnett har etterspurt en kommentar fra helseministeren.

Hans politiske rådgiver Atle Simonsen (Frp) uttaler i en SMS at ministeren ikke kan kommentere utspillet før han har gitt sitt svar i Stortinget.

– Vi kan ikke svare dere før vi svarer Stortinget. Dette er formalia, skriver han.

Opptatt av størrelse

Arbeiderparti-representanten mener de nye helikopterne er underlegne de gamle.


– Jeg er opptatt av størrelsen og kapasiteten på helikopteret. For meg er dette politiske valg som gjør at folk i Nord-Norge får et dårligere helsetilbud, og det aksepterer jeg ikke.

– Har du tro på at det er mulig å reversere denne tildelingen?

– Jeg håper det.

Bakgrunn: Dette mente legene

I sin kronikk pekte de to legene på flere punkter der de mener den nye helikoptertypen ikke er god nok.

  • Det er fysisk mindre arbeidsrom i det nye helikopteret, det har lavere løftekapasitet, kan ta færre passasjerer og mindre utstyr.
  • Legene hevdet byttet ville bety betydelig dårligere tjenester.
  • De viste til at Helgeland er delen av landet med lengst transportvei til regionsykehus.
  • De hevdet at man må akseptere 15-20 minutters forsinkelse før helgelandspasienter med hyperakutte tilstander får behandling ved et regionsykehus, med den nye typen.
  • Dette er fordi helikopteret har lavere marsjfart.
  • Det nye helikopteret har raskere avgangstid, men denne «spises» altså opp av at T2 har en lavere marsjfart. Legene mener å kunne påvise en 17 prosent lavere flyhastighet.
  • T2 vil også være den minste helikoptertypen som har vært operert i Brønnøysund.

Hyperakutte tilstander kan være hjerneslag og akutt hjerteinfarkt. Å komme til en spesialisert sykehusavdeling (en såkalt PCI-avdeling) kan da, ifølge Filseth og Andersson, være avgjørende. I dag er disse i på St. Olavs Hospital i Trondheim og på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Bekymrer LHL

Da BAnett omtalte kronikken fra Filseth og Andersson redaksjonelt, uttrykte Bjørnar Paulsen, leder for LHL Brønnøysund, at dette var uheldig.

– Om det viser seg at det stemmer, så er ikke det noe særlig. Det er jo dårligere enn det vi har i dag. LHL er veldig opptatt av hjerneslag. Om vi får noe som er dårligere enn det vi har i dag, så må man være kritisk. Vi arbeider jo for øvrig med få til PCI i Bodø, sier han.

Han sa seg enig i at det er problematisk.

– Jeg er enig i det de sier. Man er da i 2016, man skal ikke gå tilbake i tid.

Han mener også at det er et tilbakeskritt å få et mindre helikopter.

Forsvarte nytt helikopter

I oktober mente Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS, også kalt Luftambulansetjenesten, at tjenesten fortsatt vil være forsvarlig med den nye helikoptertypen.

– Ja, vi mener det er forsvarlig, sa Øyvind Juell, daglig leder Luftambulansetjenesten ANS, til Brønnøysunds Avis.

– Det de mener er et lite helikopter, er ikke lite. Men det er mindre enn det man har i dag, så jeg har forståelse for at de er litt bortskjemte med størrelse, men de får med nok utstyr og ressurser til å gjøre samme oppdrag som i dag. De må bare tenke litt annerledes - operere med en standard utstyrspakke og tilpasse den til hvert enkelt oppdrag.

Relaterte saker:

Overleger slår alarm om luftambulanse-tildeling

Overlege Anders Åvall i Brønnøysund og Mads Gilbert i Tromsø er blant de som frykter bare én tilbyder på ambulansehelikoptrene.