Helse Nord snur i Luftambulanse-sak

Alta slipper å miste ett av sine to ambulansefly.

Snur Helse Nord-direktør Lars Vorland innrømmer at det kom fram argumenter som man ikke hadde tenkt godt nok over.  Foto: Leif Steinholt

Nyheter

I februar la Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten) fram fem mulig løsninger for ambulanseflytjenesten i årene 2019-2030. Senere ble det kjent at direktørene i de fire helseforetakene innenfor Helse Nord ikke går inn for noen endring av døgnberedskapen i Brønnøysund.

Snur i Alta

Nå melder NRK Finnmark om en ny utvikling rundt forslaget: Helse Nord snur vedrørende Alta, som fortsatt skal få ha to fly. Dermed skal Fnnmark likevel få beholde tre ambulansefly.

– Vi gjør ikke noen endringer i Finnmark, bortsett fra at vi styrker ambulanseflyet i Kirkenes med en lege, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord.

Det ble startet en folkeaksjon som samlet inn over 6.000 underskrifter i fylket da det ble foreslått å redusere fra tre til to ambulansefly i fylket i forbindelse med plasseringen av et jetfly i Tromsø.

Lyttet til kritikk

Men jetflyet kan ikke lande på kortbaneflyplassene i Finnmark, og Vorland har tatt til seg kritikken av dette.

- Da kom det fram noen argumenter som vi ikke hadde tenkt godt nok igjennom. Det tyngste av dem var at dette jetflyet som var aktuelt, ikke kunne lande i Hammerfest. Det ville bety at en del pasienter fra Alta ville blitt flydd bort til UNN. Da hadde Hammerfest sykehus blitt tappet for pasienter, og det hadde vi slettes ikke tenkt til å gjøre, sier Helse Nord-direktøren til NRK Finnmark.

Saken skal opp i styremøtene til helseforetakene neste uke. Så sendes den videre til de fire direktørene i helseforetakene, før det sendes ut et endelig anbud i november.