Polaris Media ASA varsler nedbemanning

Brønnøysunds Avis' eierkonsern skal kutte 300 millioner innen 2020. Opp mot halvparten i løpet av neste år.

Varsler store kutt Konsernsjef i Polaris Media Per Axel Koch.  Foto: Polaris Media

Nyheter

Regnskapet viser et driftsresultat før engangseffekter på 45 millioner kroner i andre kvartal, ned 19 prosent fra 56 millioner kroner i samme periode i fjor. Det framkommer i dagens børsmelding.

Driftsmarginen (EBITDA) er ned 2,2 prosentpoeng fra 13,5 prosent til 11,3 i hele konsernet.

Annonseinntektene fortsetter å falle

Det skyldes en fortsatt sterk nedgang i annonseinntektene som går ned med 23 millioner tilsvarede 12 prosent fra 203 til 180 millioner kroner.

De digitale annonseinntektene synker mest målt i prosenter: Ned 9 millioner kroner, tilsvarende 15 prosent fra 59 millioner kroner i fjor til 50 millioner kroner i år. Papirannonseinntektene er ned 23 millioner kroner, tilsvarende 10 prosent, fra 143 til 128 millioner kroner.

I en pressemelding redegjør konsernsjef Per Axel Koch for at det betyr nedbemanning.

– En vesentlig del av resultatforbedringene vil måtte skje i form av nedbemanning. Det er lagt til rette for at nedbemanningen skal kunne skje gjennom frivillige ordninger, redegjør Koch.

I pressemeldingen heter det at styret har vedtatt en ramme på inntil 125 millioner kroner for å gjennomføre de frivillige ordningene.

Vekst i abonnements- og trykkeriinntektene

Polaris Media-konsernet har god vekst i abonnementsinntektene med + 6 prosent og siviltrykkinntektene med + 3 prosent, men det sterke fallet i annonseinntektene trekker altså resultatet ned.

Adresseavisen Gruppen falt i løpet av kvartalet under 100.000 i såkalt opplagsvolum, fra 100.799 eksemplarer i fjor til 97.241 eksemplarer ved utgangen av juni.

Adresseavisen Gruppen, som Brønnøysunds Avis er en del av, har en samlet driftsresultatnedgang i andre kvartal på hele 43 prosent sammenlignet med fjoråret.

I årsberetningen for 2015 framgår det at Brønnøysunds Avis AS at hadde et driftsresultat før engangsposter på 1,3 millioner i fjor. Resulatgrad uten engangseffekt fra pensjon og inntektsført avsetning til omstillingskostnader er 6,8 prosent. Brønnøysunds Avis AS omsatte for 19,4 millioner i 2015. Det var en nedgang på 4,5 prosent. Egenkapitalandelen er på 71,7 prosent og selskapet er i en god likvidtetsmessig situasjon. Opplagstallet er på 3.621, som er en nedgang på 160 fra året før.

BA merker også annonsenedgangen

Daglig leder og ansvarlig redaktør Matti Riesto i Brønnøysunds Avis bekrefter at mediehuset på Sør-Helgeland, som i dag har 13 ansatte, også er berørt av utviklingen.

- Vi merker også inntektsfallet, som i hovedsak skyldes nedgang i papirannonsering. I likhet med de andre selskapene i konsernet må vi tilpasse oss dette. Det kan berøre stillinger, hva og hvor mange er for tidlig å si.

Leder i Norsk Journalistlags klubb i BA, Bente Milde, er spent på hvordan nedbemanningen slår ut i Brønnøysunds Avis.

- Vi registerer det konsernledelsen nå har vedtatt og ber om å få detaljene i hvordan dette slår ut for oss og hva som blir tilbudt av sluttpakker til ansatte i Brønnøysunds Avis, sier hun til BAnett.

På den positive siden vokser konsenets digitale brukerinntekter med 5 millioner kroner, tilsvarende 4 prosent, til 134 millioner kroner.

– Det er gledelig at vi lykkes stadig bedre med å utvikle leserproduktene og klarer å skape betalingsvillighet for de digitale leserproduktene, som igjen gir en god vekst i abonnementsinntektene, sier Koch.

Konsernet skriver at 148.000 abonnenter er «digitalisert», og ser tendenser til bedre utvikling for mediehusene som har lansert plussløsninger.

Styret i Brønnøysunds Avis signaliserte på årets generalforsamling at det skal innføres en betalingsløsnig på BAnett.

- Det er synd at den ikke har kommet i gang ennå hos oss, sier NJ-klubbleder Bente Milde.