Nå satser NorseAqua på undervannslys

Oppdrettsbedriften i Bindal går nye veier.

Havgudens lommelykt NorseAqua-sjef Lars Berg-Hansen viser fram et eksemplar av LED-undervannslysene bindalsselskapet nå skal satse på.  Foto: Kjell Eivind Grande

Nyheter

Selskapet med adresse Terråk har gjort stor suksess med salg av gardintare, som er et spesialprodukt for å gi rensefisk i laksemerder gode leveforhold. Bedriften lager også spesialiserte fôringsautomater for rensefisk.

Går nye veier

Nå får bedriften som holder til i de gamle lokalene til Bindalsbruket enda et ben å stå på. Nå skal det produseres kraftige og svært spesialiserte LED-lykter for bruk nede i merdene. Der skal laksens appetitt, kjønnsmodning og plassering i merden kontrolleres med lys. Lykten har fått navnet Poseidon, som er den greske havguden.

Bindalsfirmaet har fått med seg SBS Teknikk AS i Brønnøysund på laget. Poseidon-lyset skal presenteres under Nor-Fishing-messen som pågår denne uken i Trondheim.

Bruk av lys i merdene er ikke nytt, så her har NorseAqua valgt å støtte seg på erfaringer fra bransjen i sin produktutvikling.

– Når vi besøker lakseprodusenter langs Norskekysten ser vi mange og ulike eksempler på hvordan de bruker lys, og med svært ulik effekt. Poseidon er utviklet for at oppdretteren enklere skal kunne bruke lys til å øke sine produksjonsresultater, sier daglig leder Lars Berg-Hansen i NorseAqua.

Sender laksen vekk fra lusa

Flere lakseoppdrettere bruker allerede i dag lys til å booste appetitten hos fisken, redusere sannsynligheten for at fisken blir kjønnsmoden for tidlig og styre hvor dypt fisken står i sjøen.

NorseAqua og SBS Teknikk har utviklet sitt lyskonsept spesielt med tanke på lakselusa. Diodene til Poseidon er plassert slik at man får spredning av lyset i nærmest hele vannsøylen. Jo dypere fisken svømmer, jo sterkere vil fisken oppfatte belysningen.

– Dette trigger fisken til å søke dypere i sjøen. Poseidon er dermed et nyttig verktøy også i lusebekjempelse, mener Berg-Hansen.